Edit-131119-3-11-1

Projektipäälliköt huolehtivat Adapteon tilojen toimitusprosessista

Adapteon moduulirakennuksen toimitusprosessissa on mukana monia eri henkilöitä. On kuitenkin muutamia, jotka ovat aina vastuussa koko prosessista alusta loppuun asti. Nämä asiakkaiden ja kaikkien työntekijöiden tuntemat henkilöt Adapteolla ovat projektipäälliköitä.

 

Projektipäälliköt kommunikoivat ja pitävät langat käsissään

Moduulirakennuksen hankintaprosessissa asiakkaan ensikontakti Adapteolla on monesti oman alueen myyjä. Nopeasti prosessiin mukaan hyppää kuitenkin projektipäällikkö, joka varmistaa prosessin sujuvuuden aivan alun palavereista valmiin rakennuksen luovutukseen.

Projektipäällikkö on myös henkilö, joka on asiakkaaseen yhteydessä koko prosessin ajan. Hän vastaa siitä, että kaikki sujuu suunnitellusti ja asiakas saa avaimet tilaamaansa rakennukseen sovitussa aikataulussa.

 

 

"Olin ollut pitkään samalla alalla töissä, kunnes päätin hakea uusia haasteita. En tuntenut moduulirakentamisen alaa aiemmin, joten oli mielenkiintoista, ettei kyseessä ollut ihan perus rakentamista vaan erikoisempi ala."

Jirka Laukkanen
Projektipäällikkö, Adapteo Finland Oy

Projektipäälliköllä on työn alla aina useampi rakennusprojekti, joihin kuuluu niin hankkeiden suunnittelua kuin niiden etenemisen edistämistä. Projektipäälliköt ovat yhteydessä asiakkaisiin, urakoitsijoihin, yhteistyökumppaneihin sekä eri tiimeihin talon sisällä.

Adapteon projektipäälliköt tunnetaankin vankasta osaamisestaan rakennusprosessin kaikkiin vaiheisiin liittyen. Välillä tiukoista aikatauluista huolimatta kiire ei näy asiakkaalle päin, vaan työtä tehdään aina hymyissä suin.

 

Adapteon projektipäälliköt

Adapteon projektipäälliköillä ei hymy hyydy haastavissakaan tilanteissa. Kuvassa vasemmalla projektitiimin vetäjä Laura Ylä-Autio ja oikealla projektipäällikkö Jirka Laukkanen.

Adapteon projektipäällikkötiimin vetäjä Laura Ylä-Autio näkee haastavimpana elementtinä työssään välillä aikataulut. Etenkin sesonkiluonteisuuden tuottamat haasteet ja projektien kasaantuminen kesään vaativat projektipäälliköiltä joustoa ja tiukkaa asioiden hallintaa.

– Kuten monesti sanotaan, koko Suomi tuntuu pysähtyvän heinäkuussa kokonaan. Tämä tuottaa meille välillä haasteita, kun sidosryhmämme ovat lomalla heinäkuussa, mutta silloin on rakennusprojektiemme osalta kiireisintä aikaa, naurahtaa Ylä-Autio.

Parasta työssä ovat onnistumiset ja tyytyväiset asiakkaat

Adapteon projektipäällikön Jirka Laukkasen mukaan hänen työssään on parasta onnistumisen tunteet ja tyytyväiset asiakkaat.

– Kun asiakkaisiin on tiiviisti yhteydessä, syntyy molemminpuolinen luottamus. Ja palkitsevaa on nähdä, kun asiakas saa haluamansa tilat ja on niihin tyytyväinen, Laukkanen kertoo.

Projektitiimistä vastaava Laura Ylä-Autio vahvistaa myös, että ihmiset tekevät työstä palkitsevaa.

"Työssä parasta on sen monipuolisuus ja että voi tuntea tekevänsä tärkeää työtä. Kun tilojen loppukäyttäjät ovat esimerkiksi nuoria päiväkotilaisia ja koululaisia, on palkitsevaa tietää, että he saavat käyttöönsä siistit ja terveelliset tilat. Ja kyllähän myös kivat työkaverit ovat yksi työn parhaita puolia!"

Laura Ylä-Autio
Head of Project, Adapteo Finland Oy

Edit-131119-6-11

Adapteon projektipäälliköillä on samaan aikaan monta asiaa hoidettavanaan. Kuvan etualalla vasemmalla projektipäällikkö Jon Kangas sekä suunnittelun päällikkö Aleksi Peltomaa. Oikealla Laura Ylä-Autio ja Jirka Laukkanen.