Raportointi ja vaatimustenmukaisuus

Adapteo on sitoutunut vähentämään merkittävästi hiilijalanjälkeään Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Jätimme joulukuussa 2023 sitoumuskirjeemme Science Based Target -aloitteelle (SBTi), jonka tarkoituksena on saavuttaa nettonollatavoite vuoteen 2040 mennessä.

Laboratories

Tieteeseen perustuvat tavoitteet (SBTi): Strategiamme sisältää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen päästöluokissa 1, 2 ja 3 vuoden 2022 lähtötilanteen perusteella.

Vähemmän hiilidioksidipäästöjä

Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma: Suunnitelma valmistui vuonna 2023 päästöluokkien 1 ja 2 osalta, ja se on ollut toimintavalmiina vuodesta 2024 alkaen. Suunnitelmaan kuuluvat kaikki keskeiset osa-alueet, kuten liikkuvat ja kiinteät polttolähteet, lämmitys ja sähkön käyttö.

Electric_Circle

Uusiutuvaan energiaan siirtyminen: Vuoden 2024 aikana siirrymme käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä ja suunnittelemme fossiilisen energian ja polttoaineiden käytön lopettamista vuoteen 2030 mennessä.

Scope_3_Focus-1

Päästöluokka 3: Epäsuoria päästöjä varten kehitämme suunnitelmaa SBTi:n metsä-, maa- ja maataloussektoreille (FLAG) ja rakennuksille annettujen ohjeiden mukaisesti.

Short construction time

Nopea toteutusvaihe: Tavoitteenamme on varmistaa SBTi:n hyväksyntä tavoitteillemme ja suunnitelmillemme vuoteen 2024 mennessä, vuosi ennen vuoden 2025 määräaikaa.

Vastuullisuusraporttimme

Raportit

Vastuullisuusraportti 2023

Vuosi 2023 oli Adapteolle ratkaiseva vuosi. Taloudellinen taantuma sekä geopoliittiset epävarmuustekijät toivat haasteita toimintaamme, mutta näistä tekijöistä huolimatta pystyimme menestymään. Meille on ensisijaisen tärkeää varmistaa oikeudenmukainen pääsy keskeisiin palveluihin, kuten terveydenhuoltoon, koulutukseen ja asumiseen. Me haluamme olla myös ratkaisevassa roolissa ohjaamassa yhteiskuntaa kohti kiertotaloutta.

Kestävän kehityksen raportissamme näet yleiskatsauksen tekemisistämme ja ponnisteluistamme vuonna 2023. Kerromme myös, kuinka olemme sisällyttäneet kestävän kehityksen liiketoimintastrategiaamme.

Lue raportti

Raportit

Vastuullisuusraportti 2022

Vuoden 2022 tuomista makrotaloudellisista haasteista huolimatta Adapteolla oli menestyksekäs liiketoimintavuosi. Näimme tuotteillemme ja palveluillemme kasvavaa kysyntää. Pystyimme jälleen toimittamaan tuotteitamme pandemian vaikutusten jälkeen jälkeen asiakkaillemme ajallaan ja hyvin tuloksin.

Lue raportti

Adapteo on kuulunut YK:n yritysvastuuverkosto UN Global Compactiin vuodesta 2020.