Nurmijarvi-5381-2

Nurmijärven Yhteiskoululle puhdasilmaluokkia

Adapteo toimitti Nurmijärven Yhteiskoulun pihalle syksyllä 2017 kaksi isoa väistötilaa, joista toiseen tehtiin puhdasilmaluokka. Luokkahuone on S1-sisäilmaluokituksen mukainen ja täyttää rakennusmateriaalien M1-vaatimukset. Käyttökokemukset vuoden ajalta vahvistavat, että epäpuhtauksille vakavasti herkistyneet henkilöt voivat työskennellä tilassa saamatta oireita.


Toimitettu koulurakennus:

  • 2 yksikerroksista rakennusta
  • I-malliset rakennukset
  • C90-moduuleista
  • Erityistilat: puhdasilmaluokka

Nurmijärven Yhteiskoulussa on kamppailtu useita vuosia huonon sisäilman sekä oppilaiden ja henkilökunnan epämääräisten oireiden kanssa. Vuoden 2016 lopussa valmistuneet sisäilma- ja kuntotutkimukset vahvistivat tarpeen aloittaa sisätilojen laajamittainen korjausurakka sekä siirtää henkilökunta ja oppilaat kiireellisesti väistötiloihin.

Nurmijärven kunta kilpailutti hankkeen ja valitsi Adapteon väistötilojen toimittajaksi vaadittujen tilojen erityistarpeiden toimittamisvalmiuden vuoksi.

Nopea ratkaisu koulun sisäilmaongelmiin

Adapteo suunnitteli väliaikaiset opetustilat siten, että ne vastaavat eriasteisen opetuksen tarpeita ja täyttävät tarkat materiaalivaatimukset. Väistötilat toimitettiin koulun pihalle seuraavan lukuvuoden alkuun mennessä.

 

"Rakennusten korjaaminen vaatii pitkäkestoisia toimenpiteitä, mutta tilannetta helpottaa paljon se, että saimme järjestettyä oppilaille ja henkilökunnalle monikäyttöiset työskentelytilat. Ensimmäiset väliaikaista luokkatilaa valmistuivat koulun kentälle kouluvuoden alkuun mennessä ja loput syyskuun puolivälissä, joten kouluvuoden aloittamista ei tarvinnut viivästyttää tilojen puutteen vuoksi"

Tiina Hirvonen
Nurmijärven kunnan sivistystoimenjohtaja

Raikasta ilmaa opiskeluun

Nurmijärveläisten koululaisten joukossa on muutama sisäilman epäpuhtauksille vakavasti herkistynyt nuori, jotka eivät voi opiskella normaalitiloissa muiden oppilaiden kanssa. Tilanne ratkaistiin siten, että väistötiloihin perustettiin erillinen S1-sisäilmaluokituksen mukainen luokkahuone, jossa ilmanvaihto toimii tehostetusti ja yksilöllisesti. Lisäksi tilan kemikaalikuormitusta rajoitetaan.

Eron tavalliseen huoneeseen huomaa heti luokkatilaan astuessa: ilma vaikuttaa poikkeuksellisen raikkaalta ja puhtaalta. Luokassa lähes äänettömästi hurisevat tehokkaat ilmastointilaitteet huolehtivat siitä, että sisäilman laatu on erittäin hyvä ja lämpöolot ovat viihtyisät kesällä ja talvella.

Nurmijarvi-5346-2

Opiskelu raikasilmaisessa ja valoisassa luokassa sujuu mukavasti, eikä oppilailla tai opettajilla ole ilmennyt ollenkaan hengitystieoireita siellä työskennellessä.

 Yksilöllinen huoneilmanhallinta

Poikkeuksellisen puhdasilmainen opetustila mahdollistaa sen, että vaikeista oireista kärsineet nuoret saavat opiskella opettajan johdolla kotiopetuksen sijaan. Näin he pääsevät sujuvasti takaisin kiinni normaaliin päivärytmiin ja saavat tavata kavereitaan.

"Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja ja tarvittaessa parantamaan sisäilman laatua tehostamalla ilmanvaihtoa. Käytetyt rakennusmateriaalit täyttävät lisäksi M1-vaatimukset huoneilmaan kulkeutuvien kemiallisten päästöjen osalta."

Timo Rinkinen
Sales Area Manager, Etelä- ja Länsi-Suomi, Adapteo Oy

Puhtaus huomioidaan kokonaisvaltaisesti

Jotta opetustilat pysyisivät puhtaina, liittyy niiden käyttöön monia rajoituksia. Esimerkiksi puhdasilmatilan kalusteet valittiin tarkkaan yhdessä oppilaiden vanhempien kanssa.

– Opiskelu toteutetaan pääosin sähköisillä materiaaleilla ja verkko-opiskeluna tabletteja apuna käyttäen. Puhdasilmaluokkaan ei saa tuoda mitään kunnostettavan koulun sisältä. Varsinkin koulurakennuksesta tulevat kirjat, vihkot ja paperit ovat kiellettyjä, koska homeet tarttuvat paperiin helposti, Hirvonen perustelee.

Lisäksi opetuksesta vastaa rajallinen määrä opettajia. Tilassa opettavien henkilöiden tulee välttää hajusteiden käyttöä. Samoin siivous tehdään hajustamattomilla pesuaineilla.

Erityistarpeisiin sopiva luokkahuone herättää kiinnostusta

Puhdasilmatilasta saatu palaute on ollut Hirvosen mukaan pelkästään positiivista. Nurmijärven Yhteiskoululle onkin tullut tiedusteluja siitä, voisiko luokkaan siirtää sisäilmasta sairastuneita oppilaita myös lähikuntien kouluista.

– Raitisilmainen luokka helpottaa huomattavasti sekä oppilaiden että opettajien työskentelyä, koska oireita ei tilassa tule ollenkaan. Se tukee heidän tervehtymistään. Luokka on lisäksi koettu viihtyisäksi oppimis- ja opetusympäristöksi, mikä on hieno asia sekin, Hirvonen summaa.

Nurmijärvelle toimitettu puhdasilmaluokka on toistaiseksi ainoa laatuaan Suomessa. Luokkatilaratkaisu voi tulevaisuudessa auttaa yhä useampaa epäpuhtaan sisäilman vuoksi oireilevaa lasta ja nuorta, mikäli kunnat ovat valmiita tekemään pienen lisäinvestoinnin opetustiloihinsa.

Nurmijarvi-5421-2