Kestävän kehityksen käytänteet

Vastuullinen ja eettinen liiketoiminta on olennainen osa jokapäiväistä toimintaamme

Toimintaohjeemme ilmentävät ydinarvojamme sekä periaatteitamme ja toimivat kompassina eettisten standardien noudattamiselle päivittäisessä toiminnassamme. Me Adapteolla olemme sitoutuneet torjumaan korruptiota, edistämään reilua kilpailua sekä ehkäisemään rahanpesua. Lisäksi noudatamme nollatoleranssipolitiikkaa syrjintää ja häirintää vastaan ​​ja turvaamme samalla oikeuden työehtosopimusneuvotteluihin. Keskeistä on ympäristönsuojelu sekä tiukkojen terveys- ja turvallisuusstandardien ylläpitäminen.

Kolmelle keskeiselle osa-alueelle – lakien ja käytäntöjen noudattamiselle, positiivisen työympäristön edistämiselle sekä yrityskansalaisvelvollisuuden täyttämiselle – säännöstö takaa kattavan ohjeistuksen. Integroimme nämä periaatteet järjestelmällisesti koko organisaatioomme ja pidämme huolen, että kaikki työntekijämme ovat tietoisia Adapteon arvoista ja yrityskulttuurista.

Olemme myös perustaneet ilmiantokanavan, joka antaa sekä työntekijöille että ulkopuolisille osapuolille mahdollisuuden ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä nopeasti ja luottamuksellisesti.

Adapteon käytänteet

Code of conduct ja Business partner Code of conduct -käytänteiden lisäksi myös seuraavat käytänteet ovat tärkeitä kestävän kehityksen työssämme:

Whistle-1

Whistleblowing

Adapteon ilmiantokanava

Ilmiantokanava tarjoaa kaikille Adapteon työntekijöille, liikekumppaneille, tavarantoimittajille ja muille ulkopuolisille osapuolille tavan ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä. Sitä voidaan käyttää silloin, kun herää huoli, että jokin toiminta ei ole Adapteon arvojen ja eettisten ohjeiden mukaista ja joka voi vaikuttaa vakavasti Adapteon organisaatioon tai henkilön elämään tai terveyteen.