FIN_HERO_Esteettomyys

Adapteon tiloissa liikutaan esteettömästi

Tilojen esteettömyys takaa sen, että tiloihin on mahdollista kulkea myös apuvälineiden kanssa. Niin pyörätuolilla, rollaattorilla tai esimerkiksi kyynärsauvoilla kulkeva henkilö pääsee vaivatta sisään esteettömiin tiloihin ja liikkumaan tilojen sisäpuolella. Esteettömien tilojen suunnittelu vaatiikin aina kokemusta ja säädösten tuntemusta.

Esteettömyydestä julkisissa rakennuksissa on säädetty lailla

Jotta tilat olisivat saavutettavia kaikille, tulee ne suunnitella esteettömiksi. Näin taataan yhdenvertaisuus kaikkien kesken huolimatta siitä, käyttääkö henkilö liikkumisessaan apuvälineitä vai ei. Julkisten rakennusten esteettömyydestä onkin säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) ja tarkentavassa asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä (241/2017).

Avointa, muokkautuvaa tilaa moneen tarpeeseen

Adapteon siirrettävissä tiloissa esteettömyysaspekti on otettu huomioon tilojen suunnittelussa. Näin esimerkiksi siirrettävät koulutilat, päiväkodit tai toimistot saadaan aina esteettömiksi, turvallisiksi ja toimiviksi.

Adapteon tiloja voidaan muokata hyvinkin joustavasti. Ne saadaan tilaajan toiveiden mukaan esimerkiksi avonaisiksi ja valoisiksi kokonaisuuksiksi, joissa on helppo liikkua pyörätuolinkin kanssa. Tilat voidaan yhdistää toisiinsa ilman kynnyksiä, portaita tai muita kulkua vaikeuttavia esteitä. Myös oviaukot tehdään tarpeeksi leveiksi, ja tiloihin suunnitellaan tarvittavat kääntymistilat.

Kulku Adapteon tiloihin sisälle saadaan aina tehtyä vaivattomaksi ja esteettömäksi. Ulko-oville asennetaan luiskat, jotka täyttävät kaikki niiltä vaadittavat tekniset ominaisuudet. Tiloihin voidaan asentaa myös hissi, jos rakennuksessa on useampi kerros.

Adapteon tiloihin rakennetaan lisäksi oikein mitoitetut wc- ja pesutilat vastaamaan esteettömyyden vaatimuksia.

Esteettömyys ei ole pelkästään kynnyksiä ja ramppeja

Ympäristöministeriön ohjeistuksessa esteettömyydestä todetaan, että esteettömässä rakennuksessa on otettu huomioon rakennuksen muitakin osa-alueita kuin vain liikkumisen esteettömyys. Esteettömässä rakennuksessa on myös

  • hyvä akustiikka
  • tarvittavat äänentoisto- ja äänensiirtojärjestelmät
  • puhdas sisäilma, hyvä ja häikäisemätön valaistus
  • selkeät materiaali- ja tummuuskontrastit
  • katkeamaton opastus.

Esimerkiksi tummuus- ja tuntokontrasteilla helpotetaan näkövammaisten kulkua tiloissa. Hyvä valaistus ja toimiva opastus tekevät tiloista ja niissä sijaitsevista kalusteista myös helpommin havaittavat ja hahmotettavat.

Adapteon tilat on helppo ratkaisu esteettömien tilojen tarpeeseen

Jos tarpeissasi on esteettömät tilat esimerkiksi koulun, päiväkodin, toimiston tai hoivapalvelujen käyttöön, Adapteo tarjoaa tarvitsemasi siirrettävät tilat. Hankkimalla Adapteon tilat säästät aikaa ja vaivaa suunnitteluvaiheessa, ja voit olla levollisin mielin tilojen esteettömyyden toteutumisesta.

Referenssit

Kiertotalous on uusi rakentamisen normaali

Näin kiertotalous toteutuu Adapteon muunneltavissa rakennuksissa.

Hoivakoti jossa on hyvä asua ja elää

Haluamme rakentaa hoivakoteja, joissa eletään hyvää elämää. Mitä se tarkoittaa?