Adapteon estettömissä rakennuksissa on kaikkien helppo kulkea.

Adapteon tiloissa liikutaan esteettömästi

Kun tilat ovat estettömät, niissä on vaivatonta kulkea myös apuvälineiden kanssa. Niin pyörätuolilla, rollaattorilla tai esimerkiksi kyynärsauvoilla kulkeva henkilö pääsee vaivatta sisään esteettömiin tiloihin ja liikkumaan tilojen sisäpuolella. Esteettömyyteen liittyy kuitenkin myös muutakin kuin vain esimerkiksi rampit ja kynnyksettömät oviaukot.

Esteettömyydestä julkisissa rakennuksissa on säädetty lailla

Jotta tilat olisivat saavutettavia kaikille, tulee ne suunnitella esteettömiksi. Näin taataan yhdenvertaisuus kaikkien kesken huolimatta siitä, käyttääkö henkilö liikkumisessaan apuvälineitä vai ei. Julkisten rakennusten esteettömyydestä onkin säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) ja tarkentavassa asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä (241/2017).

Avointa, muokkautuvaa tilaa moneen tarpeeseen

Adapteon rakennuksissa esteettömyysaspekti on otettu huomioon kaikkien tilojen suunnittelussa. Näin esimerkiksi modulaarisella rakennustavalla rakennettavat koulut, päiväkodit tai toimistot saadaan aina esteettömiksi, turvallisiksi ja toimiviksi.

Adapteon rakennuksia voidaan muokata hyvinkin joustavasti. Ne saadaan tilaajan toiveiden mukaan esimerkiksi avonaisiksi ja valoisiksi kokonaisuuksiksi, joissa on helppo liikkua pyörätuolinkin kanssa. Rakennuksen eri osat voidaan yhdistää toisiinsa ilman kynnyksiä, portaita tai muita kulkua vaikeuttavia esteitä. Myös oviaukot tehdään tarpeeksi leveiksi, ja tiloihin suunnitellaan tarvittavat kääntymistilat.

 

Kulku Adapteon rakennuksiin saadaan aina tehtyä vaivattomaksi ja esteettömäksi. Ulko-oville asennetaan luiskat, jotka täyttävät kaikki niiltä vaadittavat tekniset ominaisuudet. Tiloihin voidaan asentaa myös hissi, jos rakennuksessa on useampi kerros.

Adapteon rakennuksiin rakennetaan lisäksi oikein mitoitetut wc- ja pesutilat vastaamaan esteettömyyden vaatimuksia.

Esteetön wc Adapteon rakennuksessa

Esteettömyys ei ole pelkästään kynnyksiä ja ramppeja

Ympäristöministeriön ohjeistuksessa esteettömyydestä todetaan, että esteettömässä rakennuksessa on otettu huomioon rakennuksen muitakin osa-alueita kuin vain liikkumisen esteettömyys. Esteettömässä rakennuksessa on myös

  • hyvä akustiikka
  • tarvittavat äänentoisto- ja äänensiirtojärjestelmät
  • puhdas sisäilma, hyvä ja häikäisemätön valaistus
  • selkeät materiaali- ja tummuuskontrastit
  • katkeamaton opastus.

Esimerkiksi tummuus- ja tuntokontrasteilla helpotetaan näkövammaisten kulkua tiloissa. Hyvä valaistus ja toimiva opastus tekevät tiloista ja niissä sijaitsevista kalusteista myös helpommin havaittavat ja hahmotettavat.

Adapteon rakennuksissa on lähtökohtaisesti otettu aina akustiikka-,  valaistus- ja tummuuskontrastinäkökulmat huomioon.

Esteetön sisäänkulku Adapteon rakennukseen.

Adapteon tilat on helppo ratkaisu esteettömien tilojen tarpeeseen

Jos tarpeissasi on esteettömät tilat esimerkiksi koulun, päiväkodin, toimiston tai hoivapalvelujen käyttöön, Adapteo toimittaa tarvitsemasi rakennuksen. Hankkimalla Adapteon modulaarisen rakennuksen säästät aikaa ja vaivaa suunnitteluvaiheessa, ja voit olla levollisin mielin tilojen esteettömyyden toteutumisesta.