Blogit

Kohti kestävämpiä rakennuksia: EU:n Green Homes -direktiivi

  • 2 min lukuaika
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kohti kestävämpiä rakennuksia: EU:n Green Homes -direktiivi</span>

Adapteo

Kohti kestävämpiä rakennuksia: EU:n Green Homes -direktiivi

Kuulostaako Euroopan unionin vihreitä asuinrakennuksia koskeva direktiivi, ns. Green Homes -direktiivi, tutulta? Jos ei, niin anna kun selitämme: kyseessä on osaksi rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä (Energy Performance of Buildings Directive) kuuluva aloite, joka asettaa kunnianhimoisia tavoitteita rakennusten energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tällä hetkellä rakennusten osuus on jopa 40 % EU:n energiankulutuksesta ja 36 % energiaan liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä (Lue lisää täältä).

Direktiivi edellyttää, että kaikkien vuodesta 2030 alkaen rakennettavien uusien asuinrakennusten on noudatettava nollapäästöstandardeja, mikä merkitsee merkittävää siirtymää kohti vihreämpiä rakentamiskäytäntöjä. Julkisten rakennusten odotetaan täyttävän nämä standardit vielä aikaisemmin, sillä vaatimusta sovelletaan niihin jo vuodesta 2028 alkaen. Ehkä huomionarvoisinta direktiivissä on kuitenkin sen asettama hyvin selkeä tulevaisuuden kehityssuunta: vuoteen 2050 mennessä EU:n koko rakennuskannan on oltava päästötöntä. Toisin sanoen: paineet ovat kovat, ja me olemme mukana muutoksessa.

Vihreää rakentamista koskevan EU-direktiivin toimeenpanon lähestyessä Adapteo ja kaikki rakennusalan yritykset ovat suuren seikkailun (eli kestävyyttä koskevien haasteiden ja näkökohtien) edessä. Vaikka joitakin muuttujia on vielä olemassa, olemme sitoutuneet tarttumaan härkää sarvista. Omasta mielestämme panoksemme on kaksijakoinen. Ensinnäkin voimme nopeuttaa ja tasoittaa tietä tarjoamalla väliaikaisia tilaratkaisuja, kun kaikkia jo olemassa olevia rakennuksia päivitetään ja uusia rakennuksia kehitetään. Toisin sanoen: Space as a Service -ratkaisumme voivat nopeuttaa ja helpottaa EU:n uusien tavoitteiden saavuttamista. Mutta osallisuutemme ei lopu tähän, sillä rakennustemme valmiudet tulevaisuuden vaatimusten täyttämiseksi ovat jo nyt hyvät.

20230821-adapteo-dag-123643-lowresolutionweb

EU valmistautuu kaksinkertaistamaan peruskorjausasteen vuoteen 2030 mennessä, ja Adapteo on valmis vastaamaan tilapäisiin tilatarpeisiin, kun jo olemassa oleviin rakennuksiin tehdään välttämättömiä päivityksiä. Adapteo keskittyy energiatehokkuuteen ja kestävyyteen, kuten kevytrakenteisiin rakennuksiin, vesikiertoiseen lämmitykseen, lämpöpumppuihin ja aurinkopaneeleihin, joten se pystyy jo nyt täyttämään uudet sääntelyvaatimukset ja johtamaan kehitystä kohti EU:n tulevaa päästötöntä rakennettua ympäristöä.

Lina K. Wiles, Chief Sustainability Officer

Kiertotalousnörtteinä meillä on resurssitehokkuus veressä, ja energiansäästö on tietysti osa sitä. Lämpöpumput ja vesikiertoinen lämmitys, älykkäiden kytkentäratkaisujen hyödyntäminen energiankäytön optimoimiseksi ja energialaskelmien tekeminen optimointimahdollisuuksien löytämiseksi ovat kaikki osa ydintoimintaamme. Tiedämme esimerkiksi moduulien tiukan kokoamisen ja asianmukaisen tiivistyksen olevan olennaisen tärkeitä lämpöhävikin estämisessä, mikä korostaa huolellisen suunnittelun ja rakennusprosessien merkitystä. Lisäksi otamme huomioon sekä energiankäytön että kokonaisenergiankulutuksen ja ymmärrämme, että esimerkiksi lyhyen aikavälin hiilijalanjäljen kasvu ja pitkän aikavälin tehokkuushyödyt on tärkeää pitää tasapainossa. Kuten ehkä huomaatte, tässä viidakossa navigoinnin ei voi sanoa olevan aivan helppoa.

EU:n Green Homes -direktiivin ja Adapteon käytäntöjen yhdistäminen toisiinsa paljastaa toisen keskeisen haasteen: aurinkoenergiaratkaisujen käyttöönoton. Direktiivin mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudet rakennukset varustetaan hyödyntämään aurinkoenergiaa – joko katolle asennettavilla aurinkosähkö- tai aurinkolämpölaitteistoilla. Vuodesta 2027 alkaen aurinkoenergialaitteistot otetaan asteittain käyttöön jo olemassa olevissa julkisissa ja muissa kuin asuinkäyttöön tarkoitetuissa rakennuksissa. Me Adapteolla olemme jo valmiita täyttämään nämä vaatimukset, sillä tarjoamme aurinkopaneeleja lisävarusteena. Tunnustamme kuitenkin markkinoiden asenteiden ja tarpeiden monimutkaisuuden. Jotkut asiakkaat epäröivät aurinkopaneelien asentamista projektin lyhyen keston tai sijoitetun pääoman tuoton vuoksi, kun taas toiset pitävät aurinkoenergian pitkän aikavälin hyötyjä sekä ympäristöetuja myönteisinä. Tämä sääntelyvaatimusten ja asiakkaiden asenteiden välinen vuorovaikutus osoittaa, miten mutkikas polku meillä on kuljettavana. Olemme kuitenkin edelleen vakaasti sitoutuneet johtamaan muutosta kohti kestäviä rakennuskäytäntöjä.

Kuten useimmat direktiivit, jotka asettavat suuria paineita monille ihmisille ja yrityksille, myös Green Homes -direktiivi on saanut aikaan muutamia kulmakarvojen kohotuksia ja vastalauseita. Vaikka direktiiviä on ylistetty sen ympäristöhyödyistä, kriitikot ovat ilmaisseet huolensa sen toteutettavuudesta, hinnasta ja mahdollisista sosioekonomisista vaikutuksista. Keskusteluissa keskitytään lähinnä tiukkojen määräaikojen noudattamiseen, jälkiasennusten kustannuksiin ja asumiskustannusten kasvuun. Päästöttömään rakennussektoriin siirtyminen ei ole mikään helppo tehtävä, ja nämä kysymykset korostavat sitä. Koska rakennukset ovat nykyisin energiasyöppöjä ja siten vastuussa merkittävästä osasta kasvihuonekaasupäästöjä, on välttämätöntä ryhtyä toimiin näiden vaikutusten hillitsemiseksi. Edessä olevat haasteet vaativat rohkeutta ja kekseliäisyyttä, ja olitpa sitten kokenut ammattilainen tai uusi tulokas alalla, nyt on aika toimia. Adapteon Space as a service -malli ei ainoastaan vastaa tulevaisuuden tarpeisiin, vaan myös auttaa yhteiskuntia sopeutumaan tulevaisuuteen. Olemme valmiita olemaan mukana tällä muutosmatkalla kohti kestävämpää ja joustavampaa rakennettua ympäristöä sekä edistämään positiivista, tulevaisuuteen katsovaa muutosta.

Kiinnostuitko lukemaan lisää? Katso seuraavat artikkelit: