Blogit

Space as a service: Kiertoajattelua omaksumassa

  • 2 min lukuaika
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Space as a service: Kiertoajattelua omaksumassa</span>

Adapteo

Space as a Service: Kiertoajattelua omaksumassa

Rakennusteollisuuden, kuten useimpien muidenkin alojen, liiketoimintamallit ovat lineaarisia. Se on alan tuotantohihna, jota on erittäin vaikea muuttaa. Lyhyesti: Resurssien louhinta, tuotteiden valmistus, käyttö ja hävittäminen. Tämän lähestymistavan kääntöpuolena on tietenkin se, että sillä on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kestävyyteen, kuten nopeasti lisääntyvä resurssien ehtyminen, suuri hiilijalanjälki ja ympäristötuhot. Suoraan sanottuna lineaarinen talous tuhoaa planeettaamme. Mitä tulisi tapahtua (mieluiten jo eilen), on täydellinen siirtyminen kohti kiertotaloutta, jossa resursseja hyödynnetään tehokkaasti käyttämättä niitä loppuun, ja jäte minimoidaan. Space as a Service -mallimme on esimerkki siitä, miltä tämä voisi näyttää rakennusalalla, ja se on myös taloudellisesti kestävä sekä menestyksekäs.

Space_Service_Thumbnail

Adapteon Space as a Service -malli on ratkaisu, joka — lineaarisesta mallista poiketen — on yhdenmukainen globaalien kestävyyskäytäntöjen kanssa. Rakennusten rakentamisen ja myymisen sijaan Space as a Service -malli tarjoaa tiettyjä tarpeita palvelevia vuokrarakennuksia. Tämä malli on käänteentekevä, sillä se mullistaa rakennuksen tarjoajan ja käyttäjän välisen suhteen perusteellisesti priorisoimalla pitkäikäisyyden, tehokkuuden ja resurssien optimoinnin. Se on ikään kuin lapsi, jonka tulevaisuus on turvattu kestävyyden saralla.

Palveluntarjoajia kannustetaan maksimoimaan käyttöikä ja minimoimaan resurssien kulutus säilyttämällä rakennuksen — tai itse asiassa mikä tahansa as-a-service -tuotteen — omistusoikeus ja hallinta. Tämä eroaa huomattavasti perinteisistä lineaarisista malleista, joissa palveluntarjoajan velvoitteet periaatteessa päättyvät, kun rakennus tai tuote myydään. As-a-service -konsepti nostaa tämän seuraavalle tasolle ja kannustaa palveluntarjoajia toimittamaan laadukkaita sekä tehokkaita ratkaisuja, samalla asiakastyytyväisyyden varmistaen — tämä on siirtymä pois raaka-aineet-valmistus-jäte-taloudesta.

Tämän käsitteen laajempaan käyttöönottoon liittyy kuitenkin esteitä. Lineaarinen malli on juurtunut syvälle talouksiin, säädöksiin ja yhteiskunnan normeihin, minkä vuoksi kiertotalouteen siirtyminen on vaikeaa – ja ehkä hieman epämukavaakin. Muutosvastarinta, käsitykset ”käytetyistä” tuotteista ja lainsäädännölliset esteet ovat joitakin niistä esteistä, jotka estävät kiertotaloudellisten käytäntöjen kipeästi kaivattua nopeaa käyttöönottoa. Esimerkiksi monissa hankintaprosesseissa on nimenomaisesti mainittu vaatimukseksi ”uudet moduulit”, mikä johtuu todennäköisesti virheellisestä käsityksestä, että jos jotakin on käytetty aiemmin, se on luonnostaan huonolaatuista. Vinkkinä: ei ole.

Rehellisesti sanottuna käsityksen siitä, että jokin aiemmin käytetty on luonnostaan huonompaa, täytyy muuttua. Olipa kyse sitten tuotteesta tai palvelusta, meidän on päästävä eroon käsityksestä, jonka mukaan uusi tarkoittaa aina parempaa. Sen sijaan meidän on korostettava, että laatu, toimivuus, arvo ja kokemus voivat olla yhtä korkeatasoisia, elleivät jopa parempia, uusiokäytetyissä tai kunnostetuissa tuotteissa. Tämä ajattelutavan muutos on olennaisen tärkeää erityisesti hankintaprosesseissa, joissa uusien moduulien vaatiminen heikentää kestävyysajattelun ydintä.”

Lina K. Wiles, Adapteon Chief Sustainability Officer

Yhteistyöllä on ratkaiseva merkitys kiertotalouden periaatteiden toteuttamisessa. Se edellyttää valmistajien, palveluntarjoajien ja loppukäyttäjien välisiä kumppanuuksia, jotta materiaalien ja komponenttien uudelleenkäyttöä, kunnostusta ja kierrätystä voitaisiin edistää. Hyvä syy lähteä mukaan on, että yhteistyöllä voidaan yksinkertaistaa hankintaprosesseja, luoda palautusjärjestelmiä sekä edistää palveluntarjoajien ja käyttäjien yhteistä vastuuta, mikä hyödyttää kaikkia – myös maapalloa.

Kiertotalouden agendaa edistetään huomioimalla kiertävyys suunnittelussa. Tämä edellyttää materiaalivalintojen ja elinkaaren loppuvaiheen skenaarioiden huomioon ottamista sekä sen varmistamista, että rakennukset ja komponentit voidaan vaivattomasti purkaa, käyttää uudelleen tai kierrättää. Olemme toki edenneet oikeaan suuntaan, mutta kiertotalouden sisällyttämisessä koko prosessiin on vielä paljon parantamisen varaa. Adapteon Space as a Service -malli tarjoaa vakuuttavan strategian kiertotalouden periaatteiden integroimiseksi ja askeleen ottamiseksi pois vanhoista lineaarisista malleista, joita rakennusteollisuudessa yhä noudatetaan.