Blogit

Säästöt vai vastuullisuus? Moduulirakennusten avulla voit valita molemmat

  • 2 min lukuaika
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Säästöt vai vastuullisuus? Moduulirakennusten avulla voit valita molemmat</span>

Adapteo

Säästöt vai vastuullisuus? Moduulirakennusten avulla voit valita molemmat

Moduulirakentaminen avaa kunnille ja sote-alueille mahdollisuuksia pitää palvelut lähellä käyttäjiä, keventää veronmaksajien taloudellista kuormaa ja tukea samalla Suomen ilmastopolitiikkaa.

Täydellisessä maailmassa kaikilla kunnilla ja sote-palvelujen tarjoajilla olisi aina käytössään oikea määrä osaavaa henkilökuntaa, tarpeisiin mitoitetut tilat sekä riittävät muut resurssit. Tosielämässä kaikkien resurssien kanssa joudutaan jatkuvasti tasapainoilemaan. Ainakin tilojen aiheuttamiin haasteisiin on kuitenkin tarjolla joustava ratkaisu: moduulirakentaminen.

Adapteo Ylikylän koulu Kempele LO RES_-57

Tila, joka muuttuu tarpeen mukaan

Moduulirakennusten puolesta puhuvat monet järkisyyt. Kun perinteisille, yhteen paikkaan pystytetyille rakennuksille tulee ikää, niihin alkaa usein kertyä erilaisia ongelmia ja lisäkuluja. Rakennukset on aikanaan suunniteltu ja rakennettu kiinteästi tiettyyn paikkaan ja tarpeeseen, mutta vuosien kuluessa ja tilanteiden muuttuessa niistä on tullut väärän kokoisia, ne sijaitsevat väärässä paikassa, eivät enää vastaa käyttäjien tarpeisiin tai ovat ainakin ison remontin tarpeessa.

Muunneltavat, modulaarisesti rakennetut tilat on suunniteltu toimimaan juuri päinvastoin: ratkaisemaan erilaisia tilaongelmia. Kun rakennukseen liittyvät tarpeet muuttuvat, tiloja voidaan skaalata muuttuvan tarpeen mukaan. Moduuleja voidaan myös liittää olemassa oleviin rakennuksiin. Tämän artikkelin pääkuvassa onkin Kempeleen Ylikylän koulun hybridiratkaisu.

Lisää joustavuutta ja taloudellista ennustettavuutta

Modulaariset ratkaisut vähentävät tyhjillään seisovista tiloista aiheutuvia kuluja, kun kunnat voivat tarpeidensa mukaan päättää, kuinka pitkäksi aikaa tiettyä rakennusta tarvitaan tietyssä tarkoituksessa. Rakennuksen käyttötarkoitusta voidaan vaihtaa – jos esimerkiksi päiväkodille ei ole enää tarvetta, se voidaan muuttaa vaikka palveluasumisen yksiköksi. Ja jos tiloille ei kymmenen vuoden kuluttua ole enää lainkaan käyttöä, vuokramallilla hankitut rakennukset voidaan siirtää kunnostettuina seuraavalle asiakkaalle.

School-Lahti-Finland-C90-2018-20_LowresolutionWEB (1)Lahdessa Tiirismaan koulua on käyty useita vuosia siirtokelpoisissa tiloissa ja nyt koulun moduulit on siirretty ja kunnostettu uuteen käyttötarkoitukseen.

Asiakas vuokraa moduulirakennukset tietyksi ajaksi, joten tilakustannukset pystytään ennakoimaan koko sopimuskauden ajalta. Kunnan tai sote-alueen ei tarvitse kantaa yllätysremonttien aiheuttamaa taloudellista riskiä, koska moduulit omistava yritys vastaa rakennusten huolloista ja korjauksista.

Adapteolla on pitkä kokemus erilaisten modulaaristen rakennusten tarjoamisesta sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Muunneltavat rakennuksemme voidaan varustaa ja muokata moneen eri käyttöön sopiviksi. Esimerkiksi terveydenhuollon puolella Adapteon rakennusten avulla voi tehdä omat tilat niin neuvolalle, laboratoriolle kuin kokonaiselle terveysasemalle. Vuosien varrella Adapteo onkin toimittanut terveydenhuoltoon monenlaisia tilaratkaisuja, jotka ovat muun muassa turvanneet hammashoitolan pysymisen omalla kylällä, lähellä palveluiden käyttäjiä.

AdapteoMuonioMetsniitty-18_HIRES_LowresolutionWEB (1)

Muonion kunta valitsi modulaarisen, siirtokelpoisen ratkaisun hoivayksikön tiloiksi.

Moduulirakentaminen vauhdittaa vihreää siirtymää

Rakennusten muuntojoustavuuden merkitys kasvaa lähivuosina huomattavasti. Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, jolloin maan talous perustuisi kiertotalouteen. Muutosta vauhdittaa muun muassa vuoden 2025 alussa voimaan astuva rakentamislaki, joka vahvistaa rakentamisen kiertotaloutta ja ohjaa huomioimaan rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvät ilmastohaitat ja -hyödyt.

Tällä hetkellä rakennusala on yksi suurimmista kasvihuonekaasujen tuottajista. Tilanne on herättänyt päättäjät etsimään keinoja rakennusalan päästöjen pienentämiseksi. Yhdeksi ratkaisuksi kaavaillaan kansallista rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmää eli kansankielisesti hiilijalanjälkilaskuria, joka ohjaisi uudis- ja korjausrakentamista löytämään mahdollisimman vähäpäästöisen rakennustavan. Adapteo on mukana projektin pilottivaiheessa ainoana moduulitiloja rakentavana yrityksenä.

Hiilineutraaliuden ja rakennusalan muuttuvan lainsäädännön edellyttämiin tavoitteisiin on hyvin vaikea päästä ilman puurakenteisia, kierrätettäviä moduuleja. Adapteo on yksi moduulirakentamisen edelläkävijöistä – tarjoamme asiakkaillemme kiertotalouteen perustuvia ratkaisuja, jotka auttavat niin kuntia, sote-alueita kuin yrityksiäkin heidän muuttuvissa tilatarpeissaan.

Kestävät ratkaisumme ovat hiljattain saaneet myös kansainvälistä tunnustusta. Arvostettu vastuullisuusluokitusten toimittaja EcoVadis myönsi joulukuun alussa 2023 Adapteolle kultamitaliluokituksen tunnustuksena sitoutumisesta ja erinomaisesta suorituksesta. Tunnustus on osoitus panostuksestamme yhteiskunnan ja ympäristön kannalta vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin, joiden avulla haluamme muokata toimialaamme. Asiakkaan suuntaan tunnustus on myös lupaus siitä, että hän saa meistä tulevaisuudenkestävän kumppanin.

– Tuomas Vaalto, toimitusjohtaja, Adapteo Finland

 

Haluatko kysyä lisää Adapteon modulaarisista ratkaisuista? Ota meihin yhteyttä!