Kempele Ylikylän koulu Adapteo

Kempeleeseen näyttävä ja toimiva koulurakennus pysyvään käyttöön

Kempeleen Ylikylän koulun yhteyteen rakennettiin näyttävä ja ainutlaatuinen hybridi-koulurakennus, joka on yhdistetty käytävällä sydänkouluun. Projekti saatiin vietyä läpi ripeässä aikataulussa ja rakennus otettiin käyttöön vuoden 2022 tammikuussa. Viihtyisä sekä ympäristöön istuva koulu on tarkoitettu pysyvään käyttöön.

Toimitettu koulurakennus:

  • Kaksi kerrosta
  • I-mallinen rakennus
  • Yhdyskäytävä aiemmin rakennettuun koulurakennukseen. Tauko- ja sosiaalitilat puhtaanapitopalveluille.
  • Luokkien väleissä siirtoseinät, tilat myös aamu- ja iltapäivätoiminnalle.

 

Kempeleen kunnassa, Ylikylän koulun vuodesta 1968 palvelleessa osassa ilmeni sisäilmaongelmia ja ratkaisuksi tuli Adapteon pitkäaikaiseen käyttöön suunniteltu, modulaarinen koulurakennus.

Kunnan tekninen johtaja Tuomo Perälä kertoo, että Adapteo valikoitui toimittajaksi suunnitelmien laadun ansiosta. Vaatimuksena oli, että tilat ovat joustavat ja mahdollistavat erilaiset opetustilanteet, ja että liikkuminen tiloissa on sujuvaa ja turvallista. Uudenlainen moduulikoulu täytti kaikki nämä tarpeet ja lisäksi rakenneratkaisut mahdollistavat tilojen laajentamisen. Erityisen tyytyväinen hän on siihen, että uusi rakennus soveltuu ulkonäöltään piha-alueeseen ja aiempaan rakennukseen.

-Tämähän on melkein kuin yhtä koulua, hän toteaa.
Koska toimitus oli keskellä talvea, julkisivun maalaus ja piha-alueet toteutetaan kesällä loppuun.

Rakennukset ovat melkein kuin yhtä koulua.

Tuomo Perälä
Kempeleen kunnan tekninen johtaja

 

Adapteo Ylikylän koulu

Adapteon I:n mallinen uusi koulurakennus sulautuu ympäristöön ja on yhdistetty käytävällä sydänkouluun. Kuvaushetkellä piha- ja maalaustyöt ovat vielä tekemättä.

Ammattimainen kokonaisprojektin hallinta

Adapteolla oli kokonaisvastuu urakasta mukaan lukien maanrakennus- ja pihatyöt. Tuomo kertoo projektin sujuneen hienosti.

-Adapteon asiantuntijat hoitivat suunnittelun ja projektinohjauksen ammattimaisesti ja yhteistyö sujui. Porukalla viimeisteltiin suunnitelmat rakennuspäätöksen varmistuttua, ja tarkennuksissa otettiin huomioon viimeisimmät käyttäjien toiveet.

Moduulikoulun ehdottomana etuna on nopeus, Perälä summaa. Tila on 350 oppilaalle, päätös tehtiin huhtikuussa ja loppuvuodesta oli valmista. Koronan sekoitti materiaalien saatavuutta ja siksi aikataulussa oli viivettä suunniteltuun verrattuna.

-Aika vauhdikasta saada noin iso rakennus valmiiksi tässä ajassa.

 

Aika vauhdikasta saada noin iso rakennus valmiiksi tässä ajassa!

Tuomo Perälä
Kempeleen kunnan tekninen johtaja

 

Tilaajan toiveesta teema oli avattavuus ja se toteutuu hienosti

Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä moderniin kouluun.

-Nämä ovat tiloina toimivat ja muunneltavuus toteutuu käytännössä, kun väliseinät ovat avattavat. Luokat voi laajentaa isoksi tilaksi tai sulkea omaksi yksittäiseksi luokaksi. Meillä työskennellään tosi paljon luokkapareina ja Adapteon koulu mahdollistaa tämän hienosti, rehtori Ismo Turpeinen kuvailee.

-Pääsin olemaan mukana suunnittelussa muun henkilökunnan kanssa ja vaihdoimme muun muassa älytaulujen paikkoja eri seinille, jotta kukaan ei joutuisi olemaan selin, kun väliseinät avataan.

Rakennuksen jakotilat ovat yhteydessä isompiin normiluokkiin omalla ovella. Erityisopettaja tai samanaikaisopettaja voi ottaa ryhmän ja mennä näihin pienemmille ryhmille tarkoitettuihin tiloihin.

Adapteo Ylikylän koulu

Luokat voidaan eriyttää tai yhdistää tarpeen mukaan.

Ylikylän uudessa koulurakennuksessa on erityistä sekin, että käytäviä voi sulkea ja ottaa opetuskäyttöön neljän luokan soluina. Oppilasryhmät voivat työskennellä myös käytävillä ja niissä on huonekalut sen mukaisesti. Myös yli kolmen metrin leveys edesauttaa käytävien käyttöä rauhallisina opiskelutiloina.

Solukäytävä Adapateo Ylikylän koulu

Tilavat käytävät mahdollistavat solutyöskentelyn ja toimivat viihtyisinä kohtaamispaikkoina.

Aamu- ja iltapäivätiloissa on niin ikään toimintaa ja ne on suunniteltu sekä kalustettu eri tavalla. Näissäkin tiloissa on avattava väliseinä ja mahdollisuus muuttaa ne yhdeksi isoksi tilaksi.

Ulkovaatteiden ja kenkien säilytys on keskitetty sisäänkäynnin yhteyteen, mikä mahdollistaa solukäytävien käytön ja tuo muitakin etuja kuten säästöjä puhtaanapidossa, pienempää kulumista ja enemmän vapautta materiaalivalintoihin.

Aulatila Adapteo Ylikylän koulu

Ulkovaatteiden ja kenkien säilytys on keskitetty sisäänkäynnin yhteyteen. Sen ansiosta solutyöskentely käytävätiloissa mahdollistuu.

Tuomo Perälä toteaa vielä, että vanhassa koulussa oli paljon hukkaneliöitä, kun taas uuden koulun pohja on selkeä ja toiminnallinen.

-Adapteo on todella ammattikumppani. Käyttäjien ja tilaajan väliset palaverit hoidettiin heidän puolestaan ja käyttäjien tarpeiden kuunteluun käytettiin riittävästi aikaa.

Yhteistyö Kempeleen kunnan kanssa jatkuu ja tätä artikkelia kirjoitettaessa seuraava koulurakennus on jo tekeillä.

Kempele Ylikylän koulu Adapteo

Luokat ovat valoisia, toimivia ja muunnteltavia.