KESTÄVÄ KEHITYS

Adapteon ja Suomen kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävä kehitys on Adapteon liiketoiminnan ytimessä; sisällytämme kestävän kehityksen näkökohdat strategiatyöhön, suunnitteluun ja käytännön toimintaan. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on tulla yhdeksi alan kestävimmistä yrityksistä ja ottaa johtoasema alallamme. Tämä linjaus tukee täysin Suomen kestävää kehitystä koskevia tavoitteita, ja meillä on vahva tahto olla osa ratkaisua kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Tutustu Suomen kansallisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin:

HIILINEUTRAALIUS

KIERTOTALOUS

PUURAKENTAMINEN

MATERIAALIVAATIMUKSET

Adapteo täyttää vaatimukset jo tänään

Tuemme Suomen valtion kestävän kehityksen tavoitteita, sillä Adapteon modulaarinen rakennustapa edistää kiertotaloutta ja optimoi tilojen käytön. Tiloja voidaan muokata tarpeen mukaan tai siirtää kokonaan toiseen käyttötarkoitukseen, ja käytöstä poistetut rakennukset peruskorjataan ja uudelleenvuokrataan. Kiertotalousmallimme myös minimoi materiaalihukan aina tuotekehityksestä toimitukseen ja moduulien uusiokäyttöön.

Adapteon modulaaristen rakennusten pääasiallinen rakennusmateriaali on puu, josta 100 % on peräisin kestävästä metsätaloudesta. Puisten rakennustemme hiilikädenjälki eli kompensaatio hiilijalanjälkeen on merkittävä, jopa 49 %. Kaikki moduulirakennuksemme ovat vähintään B-energialuokkaa, mikä säästää resursseja käytön aikana. Moduulitilojemme talotekniikka on myös energiaa säästävää. Esimerkiksi lämmön talteenotto lisää energiatehokkuutta.

Vastuullisuusraportti

Tärkeimmät kestävän kehityksen tavoitteemme

  • Määritelty ja julkistettu kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 asti
  • Laadittiin etenemissuunnitelma, jossa on välitavoitteet ja keskeiset indikaattorit
  • Parannettiin tiedonlaatua ja perustasoja
  • Kestävän kehityksen ohjekirjan julkaisu
  • Parannetut prosessit kestävään hankintatoimeen
  • Vastuullisuusneuvoston jäsenten tekemä yhteistyö ja vastuulliset toimenpiteet

Resurssitehokas tuotanto

Vastuullisen toimitusketjun varmistaminen on Adapteon tärkein prioriteetti. Jatkuvasti arvioimalla ja toimimalla yhdessä toimittajien kanssa pyrimme valitsemaan materiaalin, kuljetuksen ja tuotantomenetelmien osalta vastuullisimman vaihtoehdon. Modulaariset rakennukset valmistetaan ensisijaisesti uusiutuvista materiaaleista ja päämateriaalinamme on vastuullisesti hankittu puu. Käytämme toiminnassamme vihreää energiaa ja pyrimme lisäämään vihreiden kuljetusten osuutta askel askeleelta kohti ilmastoneutraalia tuotanto- ja kuljetusjärjestelmää. Ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien ja korruption torjunnan kunnioittaminen koko arvoketjussamme on keskeinen prioriteetti.

Kiertotaloutta edistämässä

Modulaarisia rakennuksiamme käytetään uudelleen ja uudelleen, jolloin syntyy kiertovirta, jossa jäte on minimoitu. Joustavilla ja mukautuvilla ratkaisuilla Adapteo voi vastata asiakkaiden tarpeisiin olemassa olevilla modulaarisilla rakennusyksiköillä, jotka kunnostetaan ja vuokrataan uudelleen ja uudelleen. Vuokraelinkaarensa päähän tullut yksikkö myydään tai lahjoitetaan jälleen uuteen tarkoitukseen.

Teollisen rakennustekniikkamme avulla rajoitamme valmistusjätettä ja pyrimme lisäämään kierrätettyjen ja uudelleenkäytettyjen materiaalien sekä komponenttien käyttöä uudessa tuotannossa ja peruskorjauksissa. Suunnittelu pitkäaikaiseen käyttöön ja kiertovirtojen lisäämiseksi on yksi kestävän kehityksen työn pilareista, ja kannustamme yrityksessämme kestävään kehitykseen tähtääviä innovaatioita.

Kohti kestävämpää rakennusalaa

World Green Building Councilin mukaan rakennus- ja kiinteistöalan osuus maailman päästöistä on nykyään 39 prosenttia. Tämä on kuitenkin muutettavissa: EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman mukaan noin 80 prosenttia rakennusten rakentamisen ja korjaamisen päästöistä voidaan säästää kiertotalouden piiriin kuuluvilla ratkaisuilla. Tällainen siirtyminen on välttämätöntä, jos haluamme noudattaa Pariisin sopimusta, rajoittaa ilmaston lämpenemisen selvästi alle 2 asteeseen ja pysäyttää ilmastonmuutoksen.

Luomme arvoa yhteiskunnalle

Adapteo luo arvoa yhteiskunnalle tarjoamalla tiloja välttämättömiin toimintoihin, kuten kouluihin, päiväkoteihin, vanhustenhuoltoon, toimistoihin ja majoitustiloihin. Modulaarisissa rakennuksissamme on erinomainen sisäilma edistyksellisen ilmanvaihto- ja lämmitystekniikan luodessa käyttäjien tarpeisiin optimoidut olosuhteet. Kuten käyttäjien arviointitutkimukset osoittavat, opettajat ja oppilaat nauttivat koulurakennustemme oppimisympäristöstä.

Joustavilla ja mukautuvilla ratkaisuilla vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin, ja kiertotalouden liiketoimintamallimme ansiosta teemme sen ilmastoälykkäästi, resursseja säästäen ja jätettä vähentäen.

Näin se toimii

1. Tuotekehitys

Suunnittelemme kiertotaloudellisesti kestävillä rakennusmateriaaleilla ja cleantech-ratkaisuilla. Teemme jatkuvasti yhteistyötä toimittajiemme kanssa parantaaksemme materiaalien ja toiminnan vastuullisuutta.

2. Tuotanto

Adapteon teollinen tuotantotekniikka lisää tuottavuutta ja minimoi rakennuksen kosteutta ja materiaalijäämiä. Me ja pitkäaikaiset ulkopuoliset toimittajamme tilaamme vain tarvitsemamme määrän materiaaleja jätteen minimoimiseksi.

3. Suunnittelu

Analysoimme tarpeet ja suunnittelemme optimaalisen ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa. Yhteistyö on avainasemassa oikeiden laatuominaisuuksien, ympäristötekijöiden ja tuen löytämiseksi.

4. Toimitus

Pyrimme resurssitehokkuuteen työmaan valmisteluissa, kuten vedenkäytössä, sähkö- ja perustustöissä. Tavoitteemme on mahdollisimman ympäristöystävällinen kuljetus projektikohteille ja sieltä pois. Toiminnassamme on nolla tapaturmaa –politiikka.

5. Rakennusten käyttö

Suunnittelumme ja siihen lisätyt cleantech-ratkaisut mahdollistavat asiakkaillemme tehokkaamman energiankäytön ja hiilijalanjäljen minimoimisen.

6. Uudelleenkäyttö

Puramme ja kunnostamme rakennuksemme huolellisesti taataksemme rakennusyksiköiden tehokkaan uudelleenkäytön ja elinajan maksimoimisen. Materiaalit ja sisustus käytetään uudelleen tai myydään eteenpäin.

7. Kierrätys

Kun rakennusyksikkö on saavuttanut vuokraelinkaarensa pään, se joko myydään tai lahjoitetaan toiseen tarkoitukseen.

Energiatehokkaat rakennukset

Annamme asiakkaillemme mahdollisuuden minimoida moduulirakennustemme käytöstä aiheutuvat ilmastovaikutukset ja samalla maksimoida niiden käytön arvon. Siksi kutsumme niitä kestäviksi rakennuksiksi. Kestäviä ratkaisuja tarjoamalla energiatehokkaita moduulirakennuksiamme voidaan päivittää aurinkopaneeleilla ja älykkäillä järjestelmillä, jotka vähentävät käyttäjän energiankulutusta ja pienentävät siten ilmastovaikutuksia. Joissakin rakennuksissamme on antureita, joiden avulla voimme valvoa lämmitystä, ilmanvaihtoa ja energiankäyttöä sekä suorittaa huoltoa tarvittaessa huoltoaikataulun sijaan. Näin tuemme asiakkaitamme ilmastoälykkäämmällä tavalla. Vuoropuhelulla asiakkaiden kanssa varmistamme, että täytämme kaikki erityistarpeet ja odotukset sertifioinneista ja ympäristömerkistä joustavasti ja mukautuvasti.

Osallistava työpaikka

On elintärkeää, että rakennusala ryhtyy toimiin tasa-arvon ja syrjimättömyyden lisäämiseksi sekä toimii aktiivisesti onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.

Adapteossa työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi ovat keskeisiä tavoitteita ja teemme järjestelmällisesti ja aktiivisesti työtä turvallisen työpaikan varmistamiseksi. Tavoitteenamme on työtyytyväisyys, sitoutuminen sekä koulutus ja uralla eteneminen.

Adapteo uskoo vakaasti yhtäläisiin mahdollisuuksiin työllistyä ja soveltaa tasa-arvoisia oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisuuksia sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai muusta vakaumuksesta riippumatta kaikille työntekijöille. Tasa-arvo- ja monimuotoisuustyötä tehdään paikallisia lakeja noudattaen ja yhteistyössä työntekijöiden ja ammattiliittojen kanssa.

Uutisia Adapteolta

Rakennusteollisuuden, kuten useimpien muidenkin alojen, liiketoimintamallit ovat lineaarisia. Meidän täytyy siirtyä kohti kiertotaloudellista näkökulmaa. Adapteon Space ...

Haluatko tietää lisää muunneltavista rakennuksista?

Ota yhteyttä missä tahansa muunneltavan rakennuksen tarpeissasi!