Käyttöehdot

Käyttämällä Adapteo Finland Oy:n (Y-tunnus: 2889709-1) (“Adapteo”) verkkosivustoa osoitteessa www.adapteo.fi, mukaan lukien kaikki sivuston osat (“Sivusto”), hyväksyt seuraavat käyttöehdot. Lue nämä käyttöehdot (”Ehdot”) huolellisesti ennen Sivuston käyttöä. Jos et hyväksy kaikkia seuraavia käyttöehtoja, sinun ei tule käyttää Sivustoa ja sinun tulee poistua Sivustolta välittömästi. Ennen kuin käytät Sivustoa, sinun tulisi tutustua myös Sivustomme tietosuojaselosteeseen.

1. Sivuston käyttö

Adapteo myöntää sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirtokelpoisen, ei-alilisensoitavan ja rajoitetun oikeuden käyttää Sivustoa ja sen sisältämiä materiaaleja henkilökohtaisiin tai (jos edustat yhteisöä) sisäisiin tarkoituksiin, joihin sovelletaan näitä Ehtoja ja sovellettavaa lainsäädäntöä. Myönnetty rajoitettu käyttöoikeus ei sisällä oikeutta levittää, näyttää, muokata, kopioida, tallentaa tai kaupallisesti hyödyntää Sivustoa osittain tai kokonaan. Voit kuitenkin ladata tai kopioida otteita erikseen ladattaviksi tai tulostettaviksi osoitetuista materiaaleista ja tallentaa niitä henkilökohtaiseen tai sisäiseen käyttöön näiden Ehtojen mukaisesti. Jos tietyt materiaalit on nimenomaisesti osoitettu julkaistaviksi, niitä voidaan jakaa journalistisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Lähettämällä mitä tahansa tietoa tai aineistoa Sivustolle tai sen kautta vakuutat, että:

  • i) sinulla on kaikki oikeudet toimittaa lähettämäsi ​​tiedot tai materiaalit Adapteolle, sekä niihin ei kohdistu mitään salassapitovelvoitteita ja Adapteo voi käyttää niitä vapaasti millä tahansa tavalla, myös julkaisemalla ja kaupallisesti hyödyntämällä;
  • (ii) toimitetut tiedot tai materiaali eivät sisällä laitonta, sopimatonta, loukkaavaa, häiritsevää, uhkaavaa tai muuten Adapteon käyttöön soveltumatonta sisältöä, mukaan lukien julkaisuun soveltumatonta sisältöä;
  • (iii) toimitetut tiedot eivät sisällä haittaohjelmia tai muita saastuttavia tai tuhoavia sisältöjä, jotka voivat vahingoittaa Adapteota tai muita;
  • (iv) et voi esittää vaatimuksia tai ryhtyä muihin toimiin Adapteota vastaan, jotka johtuvat tai liittyvät toimittamiisi tietoihin tai materiaaleihin.
    Lisäksi sitoudut korvaamaan Adapteolle kaikki kolmansien osapuolten vaatimukset Adapteota vastaan, jotka johtuvat tai liittyvät sinun toimittamaasi tietoihin tai materiaaliin.

Adapteo pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai muokata Sivuston sisältöä, mukaan lukien nämä Ehdot, tai peruuttaa tai rajoittaa Sivuston käyttöä milloin tahansa ennakkoilmoituksella tai ilman ennakkoilmoitusta.

Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin. Olet yksin vastuussa tällaisten linkkien käytöstä. Huomaathan, että tällaisilla kolmansien osapuolten sivustoilla on omat käytäntönsä, joihin Adapteo ei voi vaikuttaa. Adapteo ei edusta näitä tahoja tai anna mitään takuita, eikä ota vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivuilla olevista materiaaleista.

2. Vastuuvapaus ja vastuun rajoittaminen

Sivusto tarjotaan käytettäväksi “sellaisenaan”. Kun käytät Sivustoa, olet tietoinen ja hyväksyt, että olet yksin vastuussa Sivuston käytöstäsi mukaan lukien siihen sisältyvät toiminnot ja palvelut. Olet myös tietoinen ja hyväksyt, että Sivuston sisältö ja materiaalit eivät ehkä ole ajan tasalla, täydellisiä tai virheettömiä. Sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa Adapteo ei edusta tai anna minkäänlaisia ​​ takuita Sivuston saatavuudesta, tarkkuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, tietoturvasta tai sisällöstä, eikä sillä ole velvollisuutta ilmoittaa keskeytyksistä, epätarkkuuksista, viivästyksistä tai häiriöistä Sivustossa.

Sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa Adapteo ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tai liittyvät Sivuston luotettavuuteen (mukaan lukien Sivuston sisällöt, materiaalit, toiminnot tai palvelut); tai jotka syntyvät tai liittyvät Sivuston tai Sivustosta johtuvaan virheeseen, laiminlyöntiin, keskeytykseen, vikaan, viiveeseen, haittaohjelmaan tai järjestelmän tai suorituskyvyn häiriöön. Adapteo ei myöskään ole vastuussa menetyksistä tai vahingosta, jotka ovat syntyneet Sivustolle tai sen kautta toimittamiesi tietojen tai materiaalien takia.

Sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa Adapteo ei missään tapauksessa ole vastuussa suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien ansionmenetykset, hävitetyt tiedot tai liiketoiminnan keskeytykset), jotka johtuvat Sivuston käytöstä tai Sivuston toimimattomuudesta.

3. Tekijänoikeudet

Adapteo ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet Sivuston sisältöön. Kaikki Sivuston sisältö on tekijänoikeussuojattua. Adapteo ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet sisältöön.

Adapteo-merkki ja kaikki sen muunnelmat, niin sanat kuin kuviot, sekä kaikki Adapteon tuotenimet ja brändikonseptit ovat Adapteon tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole myönnetty Ehdoissa, on varattu. Selkeyden vuoksi näissä Ehdoissa ei missään kohdin sallita Sivuston ja sen sisältävien materiaalien omistusoikeuden siirtämistä tai