Referenssit

Luokan lämpötilan laskeminen voi parantaa oppimistuloksia

Koulun hyvä sisäilma vaikuttaa oppilaiden viihtyvyyteen ja parantaa oppimistuloksia. Jos luokassa on liian kuuma, oppilaiden suorituskyky laskee. Riittävä ...

Melu heikentää koululaisten oppimistuloksia

Lapset häiriintyvät melusta enemmän kuin aikuiset. Tutkimustiedot osoittavat, että melualtistus heikentää lasten oppimista. Koululuokkien melua voi kuitenkin ...