Adapteo-palveluasuminen

Kun sotepalveluiden järjestäminen ei ole tiloista kiinni

Sotepalvelujen tarjoajan täydellisessä tasapainotilanteessa hänellä olisi käytössään tarpeisiin täsmälleen mitoitetut tilat, oikea määrä osaavaa henkilökuntaa sekä riittävät muut resurssit. Voi olla, että todellisuudessa kaikkien osa-alueiden kanssa joudutaan jatkuvasti tasapainoilemaan, mutta ainakin tilojen suhteen tarjolla on joustava ja tarpeisiin juuri mitoitettu ratkaisu.

Muunneltava rakennus tarjoaa ratkaisuja, ei lisää ongelmia

Kun perinteisesti rakennetulle rakennukselle tulee ikää, valitettavan usein siihen alkaa liittyä erilaisia ongelmia; korjausvelkaa, investointitarpeita, sisäilmaongelmia, tilat ovat liian suuret tai liian pienet, tilat eivät enää vastaa käyttäjien tarpeisiin.

Modulaarisesti rakennettujen muunneltavien rakennusten on kuitenkin suunniteltu toimivan juuri päinvastoin: ratkaisevan erilaisia tilaongelmia. Jos rakennuksen tarve kasvaa tai vähenee, tiloja voidaan skaalata senhetkisen tarpeen mukaan.

Jos tiloille ei ole lainkaan enää tarvetta, sanotaan kymmenen vuoden kuluttua, vuokra- ja leasing-mallilla hankitut rakennukset voidaan hakea pois ja siirtää kunnostettuina seuraavalle asiakkaalle.

Toisaalta rakennusten käyttötarkoitus voidaan myös muuttaa tietyn ajan kuluttua. Jos päiväkodille ei olekaan enää tarvetta, se voidaan muuttaa palveluasumisen yksiköksi.

Kuuntelemme, mitä asiakas tarvitsee.

Hanna Suppula, Senior Sales Manager, Adapteo

Asiantuntijoiden suunnittelemat rakennukset

Adapteon Senior Sales Manager, Hanna Suppula, vahvistaa, että kaikkien Adapteon sotepalveluiden käyttöön suunnattujen rakennusten suunnittelussa on käytetty niin omia kuin ulkopuolisia asiantuntijoita.

– Meillä Adapteolla on pitkä kokemus erilaisten modulaaristen rakennusten tarjoamisesta julkiselle sekä yksityiselle sektorille, joten meillä on monia omia asiantuntijoita organisaatiossa, jotka tiedostavat eri rakennusten vaatimukset ja tilojen tarpeet. Olemme myös käyttäneet ja käytämme säännöllisesti ulkopuolisia asiantuntijoita etenkin vaativimmissa hankkeissa.

 

Adapteon standardimalli terveysasemasta.

Suppula nostaa esimerkiksi Adapteon kehittelemät standardiratkaisut, jotka on suunniteltu yhdessä sairaalapuolen arkkitehtien kanssa. Tuloksena oli Adapteo-terveysasema, jossa esitellään valmis malliratkaisu terveysasemarakennuksesta.

Malliratkaisua voi aina soveltaa omaan kohteeseen ja tarpeeseen sopivaksi, mutta taustatyön ollessa valmis Adapteo pystyy tarjoamaan nopeasti toteutettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun.

Vastaavanlainen standardimalli on kehitetty myös palveluasumiseen.

Muunneltavat rakennukset sopivat moneen aina neuvolasta kuvantamisen tiloihin

Adapteon muunneltavat rakennukset voidaan varustaa ja muokata moneen eri käyttöön sopiviksi. Terveydenhuollossa Adapteon rakennuksista saadaan omat tilat esimerkiksi:

  • kokonaiselle terveysasemalle
  • hammashoitolalle
  • neuvolalle
  • laboratoriolle
  • kuvantamiseen ja röntgeniin.

Lue lisää Adapteo-terveysasemasta!

Palveluasumisen rakennuksia taas voidaan käyttää hyvin erityyppistä tukea tarvitsevien majoitukseen ja eripituisiksi ajoiksi. Adapteon palvelusasumisen rakennukset soveltuvat muun muassa:

  • seniorikodeiksi
  • vammaisten nuorten ensiasunnoiksi
  • tukiasunnoiksi päihdehuollon yksiköille
  • tehostetun palveluasumisen yksiköiksi.

Lue lisää Adapteo-palveluasumisen rakennuksista!

Esimerkkejä Adapteon toteuttamista terveydenhuollon ratkaisuista

Vuosien varrella Adapteo on toimittanut erilaisia tilaratkaisuja terveydenhuoltoon, jotka ovat esimerkiksi taanneet hammashoitolan palvelujen pysymisen omalla kylällä lähellä palveluiden käyttäjiä sekä tarjonneet nopeasti korkealaatuiset väistötilat lasten psykiatriselle osastolle sekä sairaalakoululle.