Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Adapteo Oyj:n pörssitiedote 29.1.2021 klo 10.00 CET

Adapteo Oyj:n (“Adapteo”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”) on toimittanut seuraavat ehdotuksensa vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 19.4.2021.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta Nimitystoimikunta ehdottaa, että Adapteon hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että kaikki Adapteon nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen, eli hallituksen puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja hallituksen jäseniksi Carina Edblad, Outi Henriksson, Sophia Mattsson-Linnala, Andreas Philipson, Joakim Rubin and Ulf Wretskog. Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että Rickard Wilson valitaan uutena jäsenenä Adapteon hallitukseen. Kaikkien Adapteon hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Adapteon vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Rickard Wilsonilla (s. 1985) on yli 10 vuoden kokemus sijoituksista ja arvonluonnista pörssiyhtiöissä. Hän kuuluu tällä hetkellä EQT Partners AB:n Public Value-neuvonantoryhmään. Ennen liittymistään EQT Partnersiin vuonna 2018 Rickard Wilson oli Zeres Capital AB:n osakas ja CapMan Oyj:n Julkisen markkinarahaston sijoituspäällikkö. Ennen tätä hän työskenteli liikkeenjohdon konsulttina Applied Value -yrityksessä. Rickard Wilson on Ruotsin kansalainen ja hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Tukholman kauppakorkeakoulusta.

Kaikkien ehdolla olevien henkilöiden katsotaan olevan riippumattomia Adapteosta, sen johdosta ja merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Joakim Rubinia ja Rickard Wilsonia, joiden ei katsota olevan riippumattomia Adapteon merkittävästä osakkeenomistajasta EQT Public Value Investments S.à r.l:sta.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Adapteon hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 92 500 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 37 500 euroa vuodessa.

Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 15 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 7 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 10 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 5 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työskentelyn kokonaiskorvaus ei saa ylittää 50 000 euroa.

Lisäksi ehdotetaan, että palkkiot maksetaan käteisenä ja että Adapteon hallitus vahvistaa hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevan ohjeen. Ohjeen mukaan niiden hallituksen jäsenten, jotka eivät jo omista Adapteon osakkeita yhteenlasketulta markkina-arvoltaan vähintään yhden vuoden hallituspalkkiotaan ennen veroja vastaavaa määrää, pois lukien mahdolliset valiokuntapalkkiot, odotetaan neljän (4) vuoden kuluessa hallitusjäsenyyden alkamisesta hankkivan Adapteon osakkeita vähintään edellä mainittu määrä. Nimitystoimikunta seuraa hallituksen jäsenten osakeomistusta vuosittain osana työskentelyään ja arvioi, onko omistus ohjeen edellyttämällä tasolla.

Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen, valitaan uudelleen Adapteon tilintarkastajaksi vuoden 2022 yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Adapteon tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Adapteon hyväksymän laskun mukaan.

Ehdotus lisäyksestä Nimitystoimikunnan peruskirjaan

Nimitystoimikunta on ehdottanut yhtä lisäystä Adapteo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan peruskirjaan koskien nimitystoimikunnan muodostamispäivän muuttamista syyskuun lopusta elokuun loppuun.

Ehdotus varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajasta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että managing partner Mårten Knuts Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä valitaan varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi.

Muuta

Nimitystoimikunnan Ruotsin hallinnointikoodin (Svensk kod för bolagsstyrning) mukainen lausunto sekä ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot tulevat olemaan nähtävillä Adapteon internetsivulla osoitteessa http://www.adapteogroup.com. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan erikseen.

Nimitystoimikunta ennen vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta koostuu seuraavista henkilöistä: puheenjohtaja Fredrik Åtting (EQT Fund Management S.à r.l:n nimittämänä), Giulia Nobili (Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF), Marie Karlsson (Nordea Funds) ja Peter Nilsson (Adapteon hallituksen puheenjohtaja).

Lisätietoja antavat:

Fredrik Åtting, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +852 2801 6823, fredrik.atting@eqtpartners.com
Philip Isell Lind af Hageby, toimitusjohtaja, puh. +46 73 022 19 36, philip.isell@adapteo.com


Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen joustava kiinteistöyhtiö. Rakennamme, vuokraamme ja myymme mukautettavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitustiloiksi ja tapahtumiin. Tiedämme, että yhteiskuntamme muuttuu valtavasti tulevina vuosina. Mitä tahansa tulevaisuus tuokaan, uskomme, että mukautettavuus on paras ratkaisu. Modulaarisen ja kestävän rakennuskonseptimme ansiosta rakennustemme käyttötarkoituksen voi vaihtaa tai niitä voi muuntaa, suurentaa tai pienentää muutamassa viikossa. Rakennuksemme voi ottaa käyttöön muutamaksi päiväksi tai toistaiseksi ja ne on aina optimoitu senhetkisiin tarpeisiin. Näin rakennamme mukautuvia yhteiskuntia.

Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa ja se toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa,  Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa. Vuonna 2019 Adapteon liikevaihto oli 216 miljoonaa euroa.

http://www.adapteogroup.com/fi/

Release