Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Adapteo Oyj Pörssitiedote 31.1.2020 klo 11.00 CET

Adapteo Oyj:n (“Adapteo”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”) on toimittanut seuraavat ehdotuksensa vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 23.4.2020.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Adapteon hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että kaikki Adapteon nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen, eli hallituksen puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja hallituksen jäseniksi Carina Edblad, Outi Henriksson, Andreas Philipson ja Joakim Rubin. Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että Sophia Mattsson-Linnala ja Ulf Wretskog valitaan uusina jäseninä Adapteon hallitukseen. Kaikkien Adapteon hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Adapteon vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Sophia Mattsson-Linnalalla (syntynyt 1966) on 30 vuoden kokemus operatiivisista ja strategisista työtehtävistä kiinteistöalalla. Hän toimi Rikshemin toimitusjohtajana vuosina 2016–2019. Aikaisemmin Sophia Mattsson-Linnala toimi useissa eri kiinteistöalan johtotehtävissä, mukaan lukien Huge Fastigheterin, Sollentunahemin ja Botkyrkabyggenin toimitusjohtajana ja SABO:n (nykyään Public Housing Sweden) rahoitus- ja talousosaston johtajana. Sophia Mattsson-Linnala on Ruotsin kansalainen ja koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti Tukholman yliopistosta.

Ulf Wretskog (syntynyt 1967) on yritysjohtaja, jolla on 25 vuoden kansainvälinen kokemus johtotehtävistä kiinteistöpalvelu-, rakennus- ja kiinteistöaloilta sekä älyrakennusteknologiasta. Hän on tällä hetkellä Sodexo Pohjoismaiden toimitusjohtaja ja Sodexo Pohjoismaiden yrityspalveluiden toimitusjohtaja. Ennen siirtymistään Sodexolle Ulf Wretskog toimi eri johtotehtävissä muun muassa Skanskassa ja Coor Service Managementissa. Hänellä on myös syvällistä tietämystä älyrakennusten IoT-ratkaisuista, koska hän vastasi teknologiayhtiö Yanzi Networksin viemisestä kansainvälisille markkinoille toimiessaan sen toimitusjohtajana vuosina 2016–2019. Ulf Wretskog on Ruotsin kansalainen ja hänellä on yhdyskuntatekniikan diplomi (Civil Engineering diploma) Lundin yliopistosta.

Kaikkien ehdolla olevien henkilöiden katsotaan olevan riippumattomia Adapteosta, sen johdosta ja merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Joakim Rubinia, jonka ei katsota olevan riippumaton Adapteon merkittävästä osakkeenomistajasta EQT Public Value Investments S.à r.l:sta.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Adapteon hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 92 500 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 37 500 euroa vuodessa.

Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 15 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 7 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 10 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 5 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työskentelyn kokonaiskorvaus ei saa ylittää 50 000 euroa.

Lisäksi ehdotetaan, että palkkiot maksetaan käteisenä ja että Adapteon hallitus vahvistaa hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevan ohjeen. Ohjeen mukaan niiden hallituksen jäsenten, jotka eivät jo omista Adapteon osakkeita yhteenlasketulta markkina-arvoltaan vähintään yhden vuoden hallituspalkkiotaan ennen veroja vastaavaa määrää, pois lukien mahdolliset valiokuntapalkkiot, odotetaan neljän (4) vuoden kuluessa hallitusjäsenyyden alkamisesta hankkivan Adapteon osakkeita vähintään edellä mainittu määrä. Nimitystoimikunta seuraa hallituksen jäsenten osakeomistusta vuosittain osana työskentelyään ja arvioi, onko omistus ohjeen edellyttämällä tasolla.

Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen, valitaan uudelleen Adapteon tilintarkastajaksi vuoden 2021 yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Adapteon tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Adapteon hyväksymän laskun mukaan.

Ehdotus varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajasta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että laamanni Johan Aalto valitaan varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi.

Muuta

Nimitystoimikunnan Ruotsin hallinnointikoodin (Svensk kod för bolagsstyrning) mukainen lausunto sekä ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot tulevat olemaan nähtävillä Adapteon internetsivulla osoitteessa http://www.adapteogroup.com. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan erikseen.

Nimitystoimikunta ennen vuoden 2020 varsinaista yhtiökokousta koostuu seuraavista henkilöistä: puheenjohtaja Fredrik Åtting (EQT Fund Management S.à r.l:n nimittämänä), Giulia Nobili (Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF), Jan Särlvik (Nordea Funds) ja Peter Nilsson (Adapteon hallituksen puheenjohtaja).

Lisätietoja antavat:

Fredrik Åtting, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +49 89 255 499 25
Philip Isell Lind af Hageby, toimitusjohtaja, puh. +46 73 022 19 36, philip.isell@adapteo.com


Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen siirtokelpoisten tilaratkaisujen tarjoaja. Toimimme Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Adapteo on uusi brändi, jolla on yli 30 vuoden kokemus ja joka syntyi Nordic Modular Groupin yritysoston sekä Cramon jakautumisen kautta. Tarjoamme korkealuokkaisia siirtokelpoisia tilaratkaisuja sekä väliaikaisiin että pysyviin tarpeisiin kouluihin, päiväkoteihin, toimistoihin, asumiseen ja tapahtumiin. Adapteon pro forma -liikevaihto vuonna 2018 oli 221 miljoonaa euroa. Pro forma -liikevaihto sisältää Cramo Oyj:n siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan ja ostetun Nordic Modular Groupin liikevaihdon koko vuodelta.

Muuttuva yhteiskunta tarvitsee mukautuvaa tilaa. Me Adapteolla varmistamme, että kaikilla on oikeanlaista tilaa, jotta ihmiset voivat kasvaa ja yhteisöt kehittyä. Luomme joustavia siirtokelpoisia tiloja, jotka ovat hyväksi sekä maapallolle että tulevaisuudelle. Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa.

http://www.adapteogroup.com/fi/

Space to grow

Release