Adapteo Q2: Kasvu jatkui vuonna 2021

Adapteo Oyj Pörssitiedote 03.08.2021 klo 08.00 CEST

Huhti-Kesäkuu 2021

  • Vuokratuotot1 olivat 41,1 (32,8 huhti–kesäkuussa 2020) miljoonaa euroa. Vuokratuotot kasvoivat 21,4 % kiinteillä valuuttakursseilla mitattuna. 
  • Liikevaihto1 oli 70,7 (57,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 18,9 % kiinteillä valuuttakursseilla mitattuna. 
  • Vertailukelpoinen käyttökate1 oli 26,7 (21,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 37,8 % (37,7 %).
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja uusiin rakennuksiin1 oli 16,9 (27,9) miljoonaa euroa. 

1 Vuoden 2021 luvut pitävät sisällään Dutch Cabin Groupin ja Stord Innkvarteringin hankintojen täyden vaikutuksen sekä uuden palvelumallin vaikututukset

Toimitusjohtajan kommentit

Vuoden 2021 toinen neljännes näytti ensimmäisen kerran Dutch Cabin Groupin ja Stord Innkvarteringin hankintojen täyden vaikutuksen yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Vuositason liikevaihtomme on nyt lähes 300 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen käyttökatteemme yli 100 miljoonaa euroa

Rakennusportfoliotamme ja tarjontaamme on parannettu jatkuvasti, ja käyttöomaisuusinvestoinnit ovat johtaneet merkittävään modernisointiin. Rakennusportfoliomme on kasvanut ja on nyt yli 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Heinäkuun 1. päivänä 2021 Adapteolle tuli kaksi vuotta täyteen itsenäisenä ja julkisesti noteerattuna yhtiönä. Näiden kahden vuoden aikana Adapteo on rakentanut noin 300 muunneltavaa koulua ja esikoulua noin 90 000 oppilaalle ja lapselle. Ajanjakson loppupuolella yhtiöstä esitettiin ostotarjous, jonka arvo oli 165 Ruotsin kruunua osakkeelta eli noin 800 miljoonaa euroa koko osakekannasta. Pidän tätä vahvana osoituksena siitä, että olemme rakentaneet ja hioneet kahden viime vuoden aikana skaalautuvan, tehokkaan ja kestävän liiketoimintamallin.

Puolivuosikatsaus

Adapteon puolivuosikatsaus on saatavana yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.adapteogroup.com/fi.

Lisätietoja antaa:

Jesse Räisänen, Rahoitus- ja sijoittajasuhdejohtaja, +358 45 175 56 88, jesse.raisanen@adapteo.com
Erik Skånsberg, CFO, +46 702 647 035, erik.skansberg@adapteo.com


Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen joustava kiinteistöyhtiö. Rakennamme, vuokraamme ja myymme mukautettavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitustiloiksi ja tapahtumiin. Tiedämme, että yhteiskuntamme muuttuu valtavasti tulevina vuosina. Mitä tahansa tulevaisuus tuokaan, uskomme, että mukautettavuus on paras ratkaisu. Modulaarisen ja kestävän rakennuskonseptimme ansiosta rakennustemme käyttötarkoituksen voi vaihtaa tai niitä voi muuntaa, suurentaa tai pienentää muutamassa viikossa. Rakennuksemme voi ottaa käyttöön muutamaksi päiväksi tai toistaiseksi ja ne on aina optimoitu senhetkisiin tarpeisiin. Näin rakennamme mukautuvia yhteiskuntia.

Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa ja se toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa,  Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa. Vuonna 2020 Adapteon liikevaihto oli 231 miljoonaa euroa.

http://www.adapteogroup.com/fi/

Adapteon puolivuosikatsaus 1-6.2021

Adapteo Q2 report 3 August 2021 – Press Release