Adapteo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Adapteo Oyj – Pörssitiedote – 10.9.2021 kello 14:00 Keski-Euroopan aikaa 

Adapteo Oyj:n (”Adapteo”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 10.9.2021 Vantaalla. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4. kohdan kuulumaan seuraavasti: 

”4 Yhtiön johto 

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä (4) kahdeksaan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta. 

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtajan sijainen.” 

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot 

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä toimikaudeksi, joka alkoi ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseniksi valittiin Kunal Koya, Nicholas Levy-Heidmann, Jose Barreto, Constantin Dogos, Marianne Dingstad Cambier, Simon Gold ja Petra Skog. 

Yhtiökokous päätti, että nyt valituille hallituksen jäsenille seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä kaudelta maksettava palkkio säilyy muuttumattomana nykyisellä tasolla. Yksittäiset hallituksen jäsenet voivat kuitenkin halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta heille hallituksen jäsenenä maksettavaa palkkiota. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen 

Yhtiökokous päätti lakkauttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla http://www.adapteogroup.com viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäivästä. 

Lisätietoja antavat:

Erik Skånsberg, talousjohtaja, +46 70 264 70 35, erik.skansberg@adapteo.com


Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen joustava kiinteistöyhtiö. Rakennamme, vuokraamme ja myymme mukautettavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitustiloiksi ja tapahtumiin. Tiedämme, että yhteiskuntamme muuttuu valtavasti tulevina vuosina. Mitä tahansa tulevaisuus tuokaan, uskomme, että mukautettavuus on paras ratkaisu. Modulaarisen ja kestävän rakennuskonseptimme ansiosta rakennustemme käyttötarkoituksen voi vaihtaa tai niitä voi muuntaa, suurentaa tai pienentää muutamassa viikossa. Rakennuksemme voi ottaa käyttöön muutamaksi päiväksi tai toistaiseksi ja ne on aina optimoitu senhetkisiin tarpeisiin. Näin rakennamme mukautuvia yhteiskuntia.

Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa ja se toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa,  Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa. Vuonna 2020 Adapteon liikevaihto oli 231 miljoonaa euroa.

http://www.adapteogroup.com/fi/

Release