Adapteo Oyj:n ja Cramo Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

Adapteo Oyj Lehdistötiedote 15.1.2020 klo 09.00 CET

Cramo Oyj:n (”Cramo”) Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminta siirtyi Adapteo Oyj:lle (”Adapteo”) Cramon osittaisjakautumisessa 30.6.2019. Cramon osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena Adapteon osakkeita (1:1). Jakautumisen johdosta Cramon osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan Suomen tuloverotuksessa Adapteon ja Cramon osakkeiden välillä. Hankintameno vaihtelee osakkeiden alkuperäisestä hankinta-ajankohdasta riippuen. Hankintamenon määrittäminen on tarpeen verotusta varten osakkeiden luovutuksessa syntyvän voiton tai tappion laskemiseksi.

Konserniverokeskus on vahvistanut, että Cramon osakkeen alkuperäinen hankintameno jakautuu nettovarallisuuksien suhteessa Adapteon ja Cramon osakkeille.

Cramon nettovarallisuus jakautui osittaisjakautumisessa Adapteon ja Cramon välillä seuraavasti:

  • Cramolle jäi 59,55 % ja
  • Adapteolle siirtyi 40,45 %.

Esimerkki: Jos osakkeenomistaja on hankkinut ennen osittaisjakautumista (30.6.2019) Cramon osakkeen hintaan 12 euroa, on Cramon osakkeen hankintameno osittaisjakautumisen jälkeen 7,15 euroa (59,55 %) ja Adapteon osakkeen hankintameno 4,85 euroa (40,45 %).

Yllä kuvattu hankintamenon jakautuminen koskee Suomessa verovelvollisia osakkeenomistajia. Suosittelemme muussa maassa verovelvollisten osakkeenomistajien selvittävän oman veroasiantuntijansa kanssa tai paikallisen veroviranomaisen kanssa, miten osakkeiden hankintameno määritetään heidän verotuksessaan.

Hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

Suomen tuloverotuksessa Cramon osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan jakautumisvastikkeena saatujen Adapteon osakkeiden ja Cramon osakkeiden välillä joko yhtiöiden jakautumishetken nettovarallisuuksien jakautumisen suhteessa tai osakkeiden käypien arvojen suhteessa. Käypien arvojen suhdetta käytetään, jos nettovarojen jakosuhde poikkeaa olennaisesti osakkeiden käypien arvojen suhteesta. Adapteon ja Cramon osakkeiden käypien arvojen suhde ei olennaisesti poikkea nettovarallisuuksien suhteesta. Siten osakkeen hankintamenot määritetään yllä kerrotulla tavalla nettovarallisuuksien suhteessa.

Lisätietoja päätöksestä löytyy osoitteesta: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/81329/cramo-oyjn-osittaisjakautumisessa-syntyneen-adapteo-oyjn-sek%C3%A4-cramo-oyjn-osakkeiden-hankintamenon-m%C3%A4%C3%A4ritt%C3%A4minen-verotuksessa/

Lisätietoja antavat:

Erik Skånsberg, vt talousjohtaja, +46 70 264 70 35, erik.skansberg@adapteo.com


Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen siirtokelpoisten tilaratkaisujen tarjoaja. Toimimme Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Adapteo on uusi brändi, jolla on yli 30 vuoden kokemus ja joka syntyi Nordic Modular Groupin yritysoston sekä Cramon jakautumisen kautta. Tarjoamme korkealuokkaisia siirtokelpoisia tilaratkaisuja sekä väliaikaisiin että pysyviin tarpeisiin kouluihin, päiväkoteihin, toimistoihin, asumiseen ja tapahtumiin. Adapteon pro forma -liikevaihto vuonna 2018 oli 221 miljoonaa euroa. Pro forma -liikevaihto sisältää Cramo Oyj:n siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan ja ostetun Nordic Modular Groupin liikevaihdon koko vuodelta.

Muuttuva yhteiskunta tarvitsee mukautuvaa tilaa. Me Adapteolla varmistamme, että kaikilla on oikeanlaista tilaa, jotta ihmiset voivat kasvaa ja yhteisöt kehittyä. Luomme joustavia siirtokelpoisia tiloja, jotka ovat hyväksi sekä maapallolle että tulevaisuudelle. Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa.

http://www.adapteogroup.com/fi/

Space to grow

Release