Adapteo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Adapteo Oyj Pörssitiedote 26.8.2021 klo 16:45 CEST

Adapteo Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut 25.8.2021 arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF:lta.

Ilmoituksen mukaan Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 25.8.2021 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen mukaan perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien luovutus.

Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF:n kokonaisosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 % 0 % 49 124 722
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,0148 % 5,0148 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelaji Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000383898 0 0 %
A YHTEENSÄ 0 0 %

Ilmoituksen mukaan liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen omistusosuus Yhtiössä.

Lisätietoja antaa:

Jesse Räisänen, Rahoitus- ja sijoittajasuhdejohtaja, +358 45 175 56 88, jesse.raisanen@adapteo.com
 


Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen joustava kiinteistöyhtiö. Rakennamme, vuokraamme ja myymme mukautettavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitustiloiksi ja tapahtumiin. Tiedämme, että yhteiskuntamme muuttuu valtavasti tulevina vuosina. Mitä tahansa tulevaisuus tuokaan, uskomme, että mukautettavuus on paras ratkaisu. Modulaarisen ja kestävän rakennuskonseptimme ansiosta rakennustemme käyttötarkoituksen voi vaihtaa tai niitä voi muuntaa, suurentaa tai pienentää muutamassa viikossa. Rakennuksemme voi ottaa käyttöön muutamaksi päiväksi tai toistaiseksi ja ne on aina optimoitu senhetkisiin tarpeisiin. Näin rakennamme mukautuvia yhteiskuntia.

Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa ja se toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa,  Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa. Vuonna 2020 Adapteon liikevaihto oli 231 miljoonaa euroa.

http://www.adapteogroup.com/fi/

Release