Adapteo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Adapteo Oyj Pörssitiedote 19.8.2021 klo 16:45 CEST

Adapteo Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut 19.8.2021 arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Palace Bidco Oy:ltä.

Ilmoituksen mukaan Palace Bidco Oy:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 18.8.2021 ylittänyt yhdeksänkymmenen (90) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen mukaan perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta.

Palace Bidco Oy:n kokonaisosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 94,18 % 0% 94,18 % 49 124 722
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelaji Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000383898 46 236 244 94,18 %
A YHTEENSÄ 46 236 244 94,18 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Palace Bidco Oy on The Goldman Sachs Group, Inc.:n määräysvallassa, kuten jäljempänä kohdassa "Lisätietoja" on kuvattu 100 % 100 %

Lisätietoja:

Palace Bidco Oy on The Goldman Sachs Group, Inc.:n määräysvallassa sen epäsuorasti kokonaan omistamien tytäryhtiöiden, West Street Infrastructure Advisors IV, L.L.C.:n, joka on West Street Infrastructure Partners IV:n muodostavien rahastojen vastuunalainen yhtiömies sekä Goldman Sachs & Co. LLC:n, joka hallinnoi muita yhteisöjä, joilla on välillinen omistusosuus Palace Bidco Oy:ssä, kautta.Koko määräysvaltaketju The Goldman Sachs Group, Inc.:n ja Palace Bidco Oy:n välillä on seuraava:The Goldman Sachs Group, Inc.
West Street Infrastructure Advisors IV, L.L.C.
West Street Global Infrastructure Partners IV, L.P.
West Street Global Infrastructure Partners IV, S.à r.l.
WSIP IV Aggregator S.à r.l.
Goldman Sachs & Co. LLC
Palace Co-Invest, SLP
West Street Private Markets 2021, LP
WSIP IV Palace Holdco 1 S.à r.l.
Palace Topco S.à r.l.
Palace Holdco S.à r.l.
Palace Bidco Oy

Lisätietoja antavat:

Jesse Räisänen, Rahoitus- ja sijoittajasuhdejohtaja, +358 45 175 5688, jesse.raisanen@adapteo.com


Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen joustava kiinteistöyhtiö. Rakennamme, vuokraamme ja myymme mukautettavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitustiloiksi ja tapahtumiin. Tiedämme, että yhteiskuntamme muuttuu valtavasti tulevina vuosina. Mitä tahansa tulevaisuus tuokaan, uskomme, että mukautettavuus on paras ratkaisu. Modulaarisen ja kestävän rakennuskonseptimme ansiosta rakennustemme käyttötarkoituksen voi vaihtaa tai niitä voi muuntaa, suurentaa tai pienentää muutamassa viikossa. Rakennuksemme voi ottaa käyttöön muutamaksi päiväksi tai toistaiseksi ja ne on aina optimoitu senhetkisiin tarpeisiin. Näin rakennamme mukautuvia yhteiskuntia.

Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa ja se toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa,  Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa. Vuonna 2020 Adapteon liikevaihto oli 231 miljoonaa euroa.

http://www.adapteogroup.com/fi/

Release