Adapteo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Adapteo Oyj Pörssitiedote 20.2.2020 klo 13.45 CET

Adapteo Oyj (”Yhtiö”) on 20.2.2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Nordea Funds Oy:ta.

Ilmoituksen mukaan Nordea Funds Oy:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 19.2.2020 noussut yli 5 prosentin rajan. Nordea Funds Oy:llä on yhteensä 2 182 669 osaketta ja 2 237 574 ääntä, mikä vastaa 4,88 prosenttia Adapteon osakkeista ja 5,01 prosenttia äänistä.

Adapteolla on yhteensä 44 682 697 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

Nordea Funds Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,88% osakkeista, 5,01% äänistä 0,00 4,88% osakkeista, 5,01% äänistä 44,682,697
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet:

Osakesarja/ osakelaji Osakkeiden ja ääni- oikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja ääni- oikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja ääni- oikeuksien %-osuus Osakkeiden ja ääni- oikeuksien %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000383898 2 182 669 osakkeista, 2 237 574 äänistä 4,88% osakkeista, 5,01% äänistä
A YHTEENSÄ 2 182 669 osakkeista, 2 237 574 äänistä   4,88% osakkeista, 5,01% äänistä  

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus- välineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus/ nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja ääni- oikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja ääni- oikeuksien %-osuus
           
           
           
      B YHTEENSÄ    

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Lisätietoja antavat:

Niklas Alm, vt sijoittajasuhdejohtajas, +46 708244088, niklas.alm@adapteo.com


Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen siirtokelpoisten tilaratkaisujen tarjoaja. Toimimme Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Adapteo on uusi brändi, jolla on yli 30 vuoden kokemus ja joka syntyi Nordic Modular Groupin yritysoston sekä Cramon jakautumisen kautta. Tarjoamme korkealuokkaisia siirtokelpoisia tilaratkaisuja sekä väliaikaisiin että pysyviin tarpeisiin kouluihin, päiväkoteihin, toimistoihin, asumiseen ja tapahtumiin. Adapteon liikevaihto vuonna 2019 oli 216 miljoonaa euroa.

Muuttuva yhteiskunta tarvitsee mukautuvaa tilaa. Me Adapteolla varmistamme, että kaikilla on oikeanlaista tilaa, jotta ihmiset voivat kasvaa ja yhteisöt kehittyä. Luomme joustavia siirtokelpoisia tiloja, jotka ovat hyväksi sekä maapallolle että tulevaisuudelle. Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa.

http://www.adapteogroup.com/fi/

Space to grow

Release