Adapteo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Adapteo Oyj Pörssitiedote 24.01.2020 klo 17.00 CET

Adapteo Oyj (”Yhtiö”) on 23.01.2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Nordea Funds Ltd:ta.

Ilmoituksen mukaan Nordea Funds Ltd:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 22.01.2020 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Nordea Funds Ltd:llä on yhteensä 2 171 702 osaketta ja 2 224 910 ääntä, mikä vastaa 4,86 prosenttia Adapteon osakkeista ja 4,98 prosenttia äänistä.

Adapteolla on yhteensä 44 682 697 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

Nordea Funds Ltd:n osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5% osakkeista, alle 5% äänistä 0,00 Alle 5% osakkeista, alle 5% äänistä 44,682,697
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet:

Osakesarja/ osakelaji Osakkeiden ja ääni- oikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja ääni- oikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja ääni- oikeuksien %-osuus Osakkeiden ja ääni- oikeuksien %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000383898 2 171 702 osakkeista, 2 224 910 äänistä 4,86% osakkeista, 4,98% äänistä
A YHTEENSÄ 2 171 702 osakkeista, 2 224 910 äänistä   4,86% osakkeista, 4,98% äänistä  

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus- välineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus/ nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja ääni- oikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja ääni- oikeuksien %-osuus
           
           
           
      B YHTEENSÄ    

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Lisätietoja antavat:

Niklas Alm, vt sijoittajasuhdejohtajas, +46 708244088, niklas.alm@adapteo.com


 
Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen siirtokelpoisten tilaratkaisujen tarjoaja. Toimimme Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Adapteo on uusi brändi, jolla on yli 30 vuoden kokemus ja joka syntyi Nordic Modular Groupin yritysoston sekä Cramon jakautumisen kautta. Tarjoamme korkealuokkaisia siirtokelpoisia tilaratkaisuja sekä väliaikaisiin että pysyviin tarpeisiin kouluihin, päiväkoteihin, toimistoihin, asumiseen ja tapahtumiin. Adapteon pro forma -liikevaihto vuonna 2018 oli 221 miljoonaa euroa. Pro forma -liikevaihto sisältää Cramo Oyj:n siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan ja ostetun Nordic Modular Groupin liikevaihdon koko vuodelta.

Muuttuva yhteiskunta tarvitsee mukautuvaa tilaa. Me Adapteolla varmistamme, että kaikilla on oikeanlaista tilaa, jotta ihmiset voivat kasvaa ja yhteisöt kehittyä. Luomme joustavia siirtokelpoisia tiloja, jotka ovat hyväksi sekä maapallolle että tulevaisuudelle. Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa.

http://www.adapteogroup.com/fi/

Space to grow

Release