Adapteo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Adapteo Oyj Pörssitiedote 29.8.2019 klo 13.30 CEST

Adapteo Oyj (”Yhtiö”) on 29.8.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen EQT Fund Management S.à r.l.:ta.

Ilmoituksen mukaan EQT Public Value Investments S.à r.l:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 28.8.2019 noussut yli 15 prosentin rajan. EQT Public Value Investments S.à r.l.:lla on yhteensä 6 731 743 osaketta, mikä vastaa 15,07 prosenttia Adapteon osakkeista ja äänistä.

Adapteolla on yhteensä 44 682 697 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

EQT Public Value Investments S.à r.l:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 15,07 0,00 15,07 44,682,697
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet:

Osakesarja/osakelaji Osakkeidenja ääni-oikeuksienlukumäärä Osakkeidenja ääni-oikeuksienlukumäärä Osakkeidenja ääni-oikeuksien%-osuus Osakkeidenja ääni-oikeuksien%-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000383898 6 731 743 15,07
A YHTEENSÄ 6 731 743 15,07

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineenluonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa(osakeomistus/nettoarvon tilitys) Osakkeidenja ääni-oikeuksienlukumäärä Osakkeidenja ääni-oikeuksien%-osuus
B YHTEENSÄ

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
EQT Fund Management S.à r.l.
EQT Public Value Fund FCP-RAIF
EQT Public Value Investments S.à r.l. 15,07 15,07

Ilmoituksen sisältämät lisätiedot

EQT Fund Management S.à r.l. toimittaa tämän ilmoituksen omissa nimissään EQT Public Value Fundin, FCP-RAIF, hallinnointiyhtiönä sekä EQT Public Valuen, FCP-RAIF, puolesta, roolissaan EQT Public Value Investments S.à r.l.:n määräysvaltaa käyttävänä osakkeenomistajana. EQT Public Value Investments S.à r.l. omistaa Adapteo Oyj:n osakkeet.

EQT Public Value Investments S.à r.l.:n aikaisempi omistus Adapteo Oyj:ssä oli 5 800 018 osaketta, joka vastaa 12,98 prosenttia Adapteo Oyj:n osakkeista ja äänistä, mikä tiedotettiin Adapteo Oyj:n kymmentä suurinta osakkeenomistajaa koskevassa pörssitiedotteessa 2.7.2019.

 
Lisätietoja antavat:

Timo Pirskanen, talousjohtaja, +358 50 3154320, timo.pirskanen@adapteo.com


 
Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen siirtokelpoisten tilaratkaisujen tarjoaja. Toimimme Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Adapteo on uusi brändi, jolla on yli 30 vuoden kokemus ja joka syntyi Nordic Modular Groupin yritysoston sekä Cramon jakautumisen kautta. Tarjoamme korkealuokkaisia siirtokelpoisia tilaratkaisuja sekä väliaikaisiin että pysyviin tarpeisiin kouluihin, päiväkoteihin, toimistoihin, asumiseen ja tapahtumiin. Adapteon pro forma -liikevaihto vuonna 2018 oli 221 miljoonaa euroa. Pro forma -liikevaihto sisältää Cramo Oyj:n siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan ja ostetun Nordic Modular Groupin liikevaihdon koko vuodelta.

Muuttuva yhteiskunta tarvitsee mukautuvaa tilaa. Me Adapteolla varmistamme, että kaikilla on oikeanlaista tilaa, jotta ihmiset voivat kasvaa ja yhteisöt kehittyä. Luomme joustavia siirtokelpoisia tiloja, jotka ovat hyväksi sekä maapallolle että tulevaisuudelle. Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa.

http://www.adapteogroup.com/fi/

Space to grow

Release