Adapteo on liittynyt UN Global Compact -yritysvastuuverkostoon

Adapteo on hakenut ja tullut hyväksytyksi osaksi maailman suurinta yristysvastuuverkostoa, UN Global Contact:ia.

Osallistuminen on vapaaehtoinen, ja kaikki hakevat yritykset sitoutuvat toteuttamaan UN Global Compact:in vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita. Global Compact –aloitteen periaatteet perustuvat ja ovat täten sopusoinnussa esimerkiksi seuraavien yleismaailmallisten periaatteiden kanssa: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus. Niiden sisältö on tiivistetty kymmeneen periaatteeseen, keskittyen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen. Nämä osa-alueet ovat jo ennestään tärkeitä Adapteon yritysstrategiassa ja kestävän kehityksen toiminnan kehittämisessä. Näin ollen Global Compact:in periaatteiden toteuttamiseen sitoutuminen oli luonnollinen seuraava askel Adapteon toiminnassa.

Kaiken kaikkiaan yli 12 000 yritystä yli 160 maasta ovat osallisena UN Global Compact -yritysvastuuverkostossa. Adapteo liittyy jäseneksi reilu vuosi itsenäiseksi yritykseksi tulemisesta, sekä pörssiin listautumisesta, ja sitoutuminen on hyvä jatke Adapteon omille kehitys- ja vastuullisuusstrategioille. 

Hanna Wennberg, Adapteon Markkinointi-, viestintä- ja kestävän kehityksen johtaja sanoo:

“Aloitteet, kuten UN Global Compact ovat juuri tarvittava areena rohkaisemaan yrityksiä tekemään tavoitteita vastuullisemman tulevaisuuden puolesta.”

“Jäsenyyden hakeminen Adapteolle oli luonnollinen seuraava askel tultuamme itsenäiseksi yrityksesi ja listauduttuamme pörssiin vuoden 2019 puolessa välissä. Näemme kestävän kehityksen saralla tapahtuvan johtajuuden menestyksen mahdollistajana, ja tärkeänä osana strategiaamme. Vastuullinen yritysstrategia on välttämättön kilpailukyvyn säilyttämiseksi tulevaisuudessa. YK:n kymmenen periaatetta, joihin UN Global Compact:in toiminta perustuu ovat täysin linjassa Adapteon eettisen standardin kanssa, joka on taas integroituna kaikkeen toimintaamme.”

Lisätietoa UN Global Compact:ista löytyy heidän nettisivuiltaan: globalcompact.fi/

Lisätietoa Adapteosta ja toiminnasta kestävän kehityksen saralla löyty täältä: adapteogroup.com/fi/kestava-kehitys/

Lisätietoja antavat:

Hanna Wennberg, Markkinointi-, viestintä- ja kestävän kehityksen johtaja,
+46 76 256 10 62, hanna.wennberg@adapteo.com


Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen joustava kiinteistöyhtiö. Rakennamme, vuokraamme ja myymme mukautettavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitustiloiksi ja tapahtumiin. Tiedämme, että yhteiskuntamme muuttuu valtavasti tulevina vuosina. Mitä tahansa tulevaisuus tuokaan, uskomme, että mukautettavuus on paras ratkaisu. Modulaarisen ja kestävän rakennuskonseptimme ansiosta rakennustemme käyttötarkoituksen voi vaihtaa tai niitä voi muuntaa, suurentaa tai pienentää muutamassa viikossa. Rakennuksemme voi ottaa käyttöön muutamaksi päiväksi tai toistaiseksi ja ne on aina optimoitu senhetkisiin tarpeisiin. Näin rakennamme mukautuvia yhteiskuntia.

Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa ja se toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa,  Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa. Vuonna 2019 Adapteon liikevaihto oli 216 miljoonaa euroa.

http://www.adapteogroup.com/fi/

Release