Adapteo julkaisee uuden kestävän kehityksen strategian

Adapteo Oyj Lehdistötiedote 29.10.2020 klo 13.15 CET
 
Joustava kiinteistöyhtiö Adapteo julkaisee uuden kestävän kehityksen strategian, jonka keskipisteinä ovat ilmastoystävälliset rakennukset, kestävän kehityksen innovaatiot ja osallistava yhteiskunta. Tämä strategia säätelee raamit yhtiön suunnitelmille tulevaisuudessa matkalla kiertotalouden ja vastuullisuuden edistäjäksi ja edelläkävijäksi rakennus- ja kiinteistöalalla.

Kestävän kehityksen strategia pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin*. Adapteo mittaa ja raportoi yhtiön kestävän kehityksen saralla tapahtuvaa työtä ja edistystä vuosittain, ja tämä tehdään perustuen kolmeen strategiseen pilariin, ilmastoystävällisiin rakennuksiin, kestävän kehityksen innovaatioihin ja osallistavaan yhteiskuntaan.

– Adapteon toimintamallin ydin on kiertotalouteen perustuva uudelleen ja uudelleen käytettävien rakennuksien johdosta. Vahvistamme nyt kestävän kehityksen työtämme entistä enemmän keskittymällä alueisiin, joilla on suurin vaikutus tällä saralla. Tavoitteenamme on olla toimialamme edelläkävijä kestävän kehityksen saralla ja uusi strategia antaa vahvan perustan ja suunnan asettaessamme tarkat tavoitteet kaikille toimintamme osa-alueille. Olemme innoissamme tavoitteiden julkaisemisesta vuoden 2021 alkupuolella, kertoo Philip Isell Lind af Hageby, Adapteo-konsernin toimitusjohtaja.

Ensimmäinen pilari keskittyy ilmastoystävällisiin rakennuksiin, jossa tärkeät alueet ovat energiatehokkaat rakennukset, ympäristöystävälliset rakennusmateriaalit ja resurssitehokas tuotanto. Tällä hetkellä Adapteo käyttää puuta rakennusmateriaalina useissa projekteissa ja teollisuustuotantoprosessi on tehokas. Jatkossa sertifioidun, uusioidun ja kierrätetyn materiaalin osuutta kasvatetaan, sekä siirtymään kohti ympäristön kannalta neutraaliin tuotantoon ja fossiilivapaaseen kuljetukseen.

Toinen pilari käsittelee kestävän kehityksen innovaatioita. Tämän osa-alueen tarkoituksena on vähentää rakennuksien käyttöaikana tapahtuvaa ympäristövaikutusta. Yhtiön tavoitteena on laajentaa kierrätettyjen materiaalien käyttöä ja vähentää hiilipäästöjä koko rakennuksen elinkaaren aikana.

– Rakennukset muodostavat nykyään 36 prosenttia CO2-päästöistä EU:ssa**, ja samanaikaisesti meidän on vastattava kasvavaan kysyntään. Muunneltavat rakennukset ja kiertotalouden ratkaisut ovat tärkeässä osassa keskittyessämme päästöjen pienentämiseen; rakentamalla muutokseen valmiina olevia yhteiskuntia, pienimmällä mahdollisella ympäristövaikutuksella siirrymme oikean suuntaan, sanoo Hanna Wennberg, Adapteon Markkinointi-, viestintä- ja kestävän kehityksen johtaja.

Kolmas pilari on osallistavan yhteiskunnan kehittäminen. Tärkeänä osana tässä on yhtiön rooli työnantajana, sekä aktiivisena osallistujana paikallisissa yhteisöissä. Työnantajana Adapteo tulee aktiivisesti edistämään monimuotoisuutta sekä operatiivisissa että johdon tehtävissä, keskittyen sukupuoleen, ikään ja erilaisiin taustoihin. Tämän lisäksi Adapteo jatkaa ihmisoikeuksien ja ympäristön suojelemista toiminnassaan ja koko tuotantoketjussa päivittämällä menettelyohjeensa. Menettelyohjeiden sisällyttäminen kaikkeen toimintaan läpi yhtiön takaa pohjan onnistuneelle kestävän kehityksen strategian kehittämiselle.

*YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Adapteon kestävän kehityksen strategia keskittyy seuraaviin tavoitteisiin:

  • Tavoite 4: Laadukas koulutus
  • Tavoite 8: Ihmisarvoinen työ ja taloudellinen kasvu
  • Tavoite 9: Teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri
  • Tavoite 11: Osallistavat yhteiskunnat ja kaupungit
  • Tavoite 12: Vastuullinen kulutus ja tuotanto
  • Tavoite 13: Toimet ilmastonmuutosta vastaan

** EU-komission

Lisätietoja antavat:

Hanna Wennberg, Markkinointi-, viestintä- ja kestävän kehityksen johtaja,
+46 76 256 10 62, hanna.wennberg@adapteo.com


Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen joustava kiinteistöyhtiö. Rakennamme, vuokraamme ja myymme mukautettavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitustiloiksi ja tapahtumiin. Tiedämme, että yhteiskuntamme muuttuu valtavasti tulevina vuosina. Mitä tahansa tulevaisuus tuokaan, uskomme, että mukautettavuus on paras ratkaisu. Modulaarisen ja kestävän rakennuskonseptimme ansiosta rakennustemme käyttötarkoituksen voi vaihtaa tai niitä voi muuntaa, suurentaa tai pienentää muutamassa viikossa. Rakennuksemme voi ottaa käyttöön muutamaksi päiväksi tai toistaiseksi ja ne on aina optimoitu senhetkisiin tarpeisiin. Näin rakennamme mukautuvia yhteiskuntia.

Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa ja se toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Vuonna 2019 Adapteon liikevaihto oli 216 miljoonaa euroa.

http://www.adapteogroup.com/fi/