Rakennetaan sopeutuvaa yhteiskuntaa yhdessä

Me uskomme muuntautumiskykyiseen yhteiskuntaan, joka on valmis kohtaamaan niin asukasluvun muutokset, tiukemmat rakennusten ympäristövaatimukset kuin tilankäyttäjien kasvavat tarpeet. Tämän saavuttamiseksi työskentelemme yhdessä sekä julkisen että yksityisen sektorin kanssa. Kantavana ajatuksenamme on tarjota rakennuksia, jotka on mitoitettu juuri käyttäjiensä tarpeiden mukaan – ilman tilan ja resurssien hukkakäyttöä, ihmiset ja ympäristö aina etusijalla. 

 

Autamme yhteiskuntaa sopeutumaan

Autamme yhteiskuntaa sopeutumaan tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin muuntautuvilla rakennuksillamme. Yhdistämme innovatiivisia ratkaisuja perinteisiin metodeihin, teemme yhteistyötä niin julkisen kuin yksityisen sektorin kanssa sekä katsomme koko ajan tulevaan kestävä kehitys mielessämme.  

 

Autamme yhteiskuntaa kohtaamaan muutoksen

Muuntautuvat rakennukset ovat optimaalinen ratkaisu esimerkiksi silloin, kun oppilaiden tai työntekijöiden määrä kasvaa nopeasti. Tällöin muuntautuvat rakennukset tuovat nopean avun niin kunnille kuin yrityksille. Modulaarisen rakennustavan ansiosta tilojen rakennusprosessi on lyhyt. Rakennuksemme voivat myös muuntautua valmistumisensa jälkeenkin vastaamaan ennalta odottamattomia tilanteita  

 

Joustavuus on modulaarisen rakennustavan perusta

Joustavuus on sopeutumiskykyisen yhteiskunnan perusedellytys. Tällöin rakennuksetkin nähdään ennemmin joustavina ratkaisuina kuin pysyvänä omaisuutena. Käyttäjien tarpeet ja ympäristövaatimukset kehittyvät, joiden mukaan rakennustenkin tulisi muuntautua. Adapteon muuntautuvia rakennuksia voi muokata, kasvattaa, pienentää tai jopa siirtää vain viikoissa.  

 

Keskiössä ympäristöystävälliset rakennukset

Ympäristöystävällisyys on muuntautuvien, modulaaristen rakennustemme perusta. Valitsemalla uusiutuvia rakennusmateriaaleja oikeilla ominaisuuksilla voimme pienentää rakennustemme ympäristökuormaa jo suunnitteluvaiheessa. Rakennustemme valmistus- ja rakennusprosessissa myös jätteiden synty on minimoitu kaikissa vaiheissa. Rakennusten kaikkien osien valmistus tehdasoloissa takaa sen, että syntyneet jätteet saadaan kierrätettyä hyvin tehokkaasti. 

 

Yhteiskunta, joka kuuluu kaikille

Muuntautumiskykyinen yhteiskunta kuuluu kaikille. Adapteon muuntautuvat rakennukset on suunniteltu esteettömiksi. Ne takaavat turvallisen, toiminnallisen ja osallistavan ympäristön kaikille rakennusten käyttäjille. 

 

Miten Adapteo rakentaa muuntautuvia rakennuksiaan

Adapteo tarjoaa ratkaisuja alati muuttuviin tarpeisiin. Käytämme ainutlaatuista modulaarista rakennustapaa, jonka ansiosta rakennusprosessi on hyvin lyhyt. Modulaarisen rakennustavan ansiosta rakennuksiamme voi aina myös kasvattaa, pienentää, muokata tai jopa siirtää, jos käyttäjien tarpeet muuttuvat. Rakennuksiemme pääasiallinen rakennusmateriaali on puu. Rakennuksemme edustavat myös kiertotaloutta parhaillaan. Kun niitä ei enää tarvita edellisessä kohteessa, niitä päivitetään ja muokataan sopimaan aina uuteen käyttökohteeseen. Tämä tekee rakennuksistamme muuntautuvia.