KIERTOTALOUDELLINEN LIIKETOIMINTAMALLIMME

Adapteon kiertotalousmalli

Modulaarisia rakennuksiamme käytetään yhä uudelleen ja uudelleen. Adapteon kiertotaloudellisen rakennuskonseptin avulla vältämme purkamisen ja minimoimme jätteen määrän. Modulaarisia rakennuksia voidaan siirtää, muuntaa, uudelleenkäyttää ja lopulta kierrättää.

 

Kiertotalousmalli

Vastuullisia materiaaleja ja ratkaisuja. Suosimme kiertotaloutta kestävillä rakennusmateriaaleilla ja cleantech-ratkaisuilla. Teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa parantaaksemme jatkuvasti materiaalien ja toimintamme vastuullisuutta.

Standardoitu tuotanto minimoi jätteen. Adapteon teollinen tuotantotekniikka lisää tuottavuutta ja minimoi siirrettävän rakennuksen kosteutta ja materiaalijäämiä. Me ja pitkäaikaiset ulkopuoliset toimittajamme tilaamme vain tarvitsemamme määrän materiaaleja jätteen minimoimiseksi.

Optimaalinen ratkaisu yhdessä suunnitellen. Analysoimme tarpeet ja suunnittelemme optimaalisen ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa. Yhteistyö on avainasemassa oikeiden laatuominaisuuksien, ympäristötehokkuuden ja tukipalveluiden löytämiseksi.

Resurssitehokkaasti alusta loppuun. Pyrimme resurssitehokkuuteen työmaan valmisteluissa, kuten vedenkäytössä, sähkö- ja perustustöissä. Tavoitteemme on mahdollisimman ympäristöystävällinen kuljetus projektikohteille ja sieltä pois. Toiminnassamme on nolla tapaturmaa -politiikka.

Pienempi hiilijalanjälki ja parempi energiatehokkuus. Suunnittelumme ja siihen lisätyt cleantech-ratkaisut mahdollistavat asiakkaillemme tehokkaamman energiankäytön ja hiilijalanjäljen minimoimisen.

Rakennusmoduulejamme käytetään uudelleen ja uudelleen. Puramme ja kunnostamme siirtokelpoisen rakennuksemme huolellisesti taataksemme rakennusyksiköiden tehokkaan uudelleenkäytön ja elinajan maksimoimisen. Materiaalit ja sisustus käytetään uudelleen tai myydään eteenpäin.

Käytetyt vuokramoduulit kierrätetään. Kun modulaarinen rakennusyksikkö on saavuttanut vuokraelinkaarensa pään, se joko myydään tai lahjoitetaan toiseen tarkoitukseen.

 

Moduulien uusi elämä ja uutta liiketoimintaa

Sisäisen arvion mukaan lähivuosien aikana käytöstä poistuu noin 4400 moduulia, jotka eivät enää täytä teknisiä vaatimuksia. Näin suuren moduulimäärän kestävään ja kiertotaloudelliseen käsittelyyn tarvitaan monenlaisia ratkaisuja, joten Adapteon tiimi on työskennellyt erilaisten lähestymistapojen kehittämiseksi. Tuloksena Adapteon rakennukset ovat saaneet uuden elämän kahviloina, kesämökkeinä, nuorten kerhotiloina, kausityöntekijöiden majoitustiloina ja leirintäalueiden apurakennuksina.

Myös muutamat uudet pienet yritykset ovat alkaneet kehittää liiketoimintamalleja käytöstä poistettujen rakennusmoduulien uudelleenkäyttämiseksi. Toiminta pohjautuu kestävään kehitykseen ja siinä hyödynnetään mahdollisimman paljon kierrätettyjä ja uudelleenkäytettyjä tuotteita.

Tutustu Suomen kestävän kehityksen tavoitteisiin ja lue vastuullisuusraporttimme!

Haluatko tietää lisää muunneltavista rakennuksista?

Ota yhteyttä missä tahansa muunneltavan rakennuksen tarpeissasi!