Referenssitarinat

Tampereen yliopiston normaalikoulu sai Adapteon siirrettävät koulutilat

Adapteo toimitti syksyllä Tampereen yliopiston normaalikoulun pihalle uuden koulutilakokonaisuuden. Projektin lähtökohdat olivat haastavat, mutta vaikeudet selätettiin lopulta sitkeällä tiimihengellä.

Tekniset tiedot

Toimitettu koulurakennus


  • Yhdessä kerroksessa
  • Kaksi eri rakennusta
  • C90-moduuleista
  • Erityispiirteet: riittävät AV- ja sähkövalmiudet, leikki- ja ulkoilutilaa pihalle, luokkatilojen akustiikka

Tampereella Nekalan koulutalossa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi toiminta rakennuksessa päätettiin lakkauttaa. Opetus siirrettiin väliaikaistiloihin Tampereen yliopiston normaalikoulun piha-alueelle. Normaalikoulun tilat omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, mutta tilauksen tekemisestä vastasi Ramboll CM Oy.

– Projektin rakennuttajakonsulttina toiminut Ramboll pyysi tilatoimittajilta tarjouksia normaalikoulun väistötilalle, ja kiireisestä aikataulusta huolimatta pystyimme tarjoamaan kohteeseen modernin C90-tilajärjestelmämme. Järjestelmällä pystytään toteuttamaan pysyvän rakentamisen määräykset täyttäviä tilakokonaisuuksia. C90-moduuleja on mahdollista rakentaa jopa kolmeen kerrokseen. Tässä tapauksessa riitti kuitenkin, että väistötilat toteutettiin yhdessä tasossa kahteen eri rakennukseen, kertoo Adapteon Senior Sales Manager Hanna Suppula.

Koululle saatiin joustava ratkaisu nopeasti

Rakennuttajakonsultti Rambollin projektipäällikkö Elina Uusitalo näkee, että kireän aikataulun asettamat haasteet toivat projektiin lisäpainetta.

Sisäilmaolosuhteille oli löydettävä väliaikainen ratkaisu nopeasti, ja lisäksi aikataulu maanrakennustöille oli todella kireä. Moduulien pystyttäminen toteutui aikataulussa, mutta niiden vaatimat rakennustyöt venyivät.

Elina Uusitalo
Projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy

Tiukan aikataulun ohella hankkeen haasteena oli usean eri toimijan yhteensovittaminen. Myös asiakas oli uudenlaisessa roolissa, sillä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ei normaalisti vuokraa tiloja muilta vaan toteuttaa itse uudis-, peruskorjaus- ja tilamuutoshankkeita ja vuokraa tiloja asiakkailleen.

– Tällä kertaa toimimme itse vuokralaisena, kun tilasimme väistötilat Adapteolta ja edelleen vuokrasimme ne Tampereen yliopistolle, joka on tilojen käyttäjä, kertoo Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttajapäällikkö Petri Hyvärinen.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttajapäällikkö Petri Hyvärinen
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttajapäällikkö Petri Hyvärinen kertoo, että siirtokelpoinen väistötila tulee palvelemaan myös normaalikoulun mahdollisten laajennustöiden aikana.

Adapteon tiloja voidaan hyödyntää myös toisessa hankkeessa

Opetustiloihin oli järjestettävä riittävät AV- ja sähkövalmiudet esitystekniikkaa varten. Myös luokkatilojen akustiikkaan kiinnitettiin erityishuomiota. Sisäpihalle haluttiin jättää leikki- ja ulkoilutilaa lapsille, joten työmaalle ja väistötiloille varatun tilan rajallisuus vaati joustoa sekä rakentajilta, oppilailta että koulun henkilökunnalta.

– Oli hyvä, että väistötilojen rakennustyöt saatiin tehtyä toimivan koulun läheisyydessä. Olennaista siinä oli oppilaiden ja henkilökunnan joustavuus, Elina Uusitalo toteaa.

Tampereen Yliopiston normaalikoulun akustiikkaan kiinnitettiin huomiota.
Opetustiloihin tarvittiin riittävät AV- ja sähkövalmiudet. Lisäksi akustiikkaan oli kiinnitettävä erityishuomiota.

Kohde luovutettiin tilaajalle lokakuun alussa, ja Adapteon tilat tulevat olemaan käytössä ainakin pari vuotta. Petri Hyvärisen mukaan jo paikalleen asennettua koulukokonaisuutta saatetaan hyödyntää myös toisen hankkeen yhteydessä.

– Siirtokelpoinen väistötila tulee palvelemaan myös normaalikoulun laajennustöiden aikana, mikäli suunnitteilla oleva laajennushanke päätetään toteuttaa, Hyvärinen kertoo.

Yhteispelillä maaliin

Hanna Suppula korostaa yhteispelin merkitystä haastavan projektin loppuun saattamisessa. Hänen mukaansa erityismausteena hankkeessa oli tilaajan ja Adapteon välissä operoinut rakennuttajakonsultti.

– Ei ole hirveän yleistä, että projekteissamme tilaajan ja meidän välissämme on kolmas osapuoli. Oli hienoa nähdä, että tällainenkin kokoonpano toimi mainiosti. Rakennuttajakonsultilla on hyvin tärkeä rooli tämänkaltaisten projektien onnistumisessa, kun hallittavana on monta liikkuvaa osaa. Elina Uusitalo ja Jyrki Mallius tekivät Rambollin puolesta hienoa työtä, ja saimme aikaan hyvän yhteishengen, kiteyttää Hanna Suppula.