Asiantuntija-artikkelit

Projektipäälliköt huolehtivat Adapteon tilojen toimitusprosessista

Adapteon moduulirakennuksen toimitusprosessissa on mukana monia eri henkilöitä. On kuitenkin muutamia, jotka ovat aina vastuussa koko prosessista alusta loppuun asti. Nämä asiakkaiden ja kaikkien työntekijöiden tuntemat henkilöt Adapteolla ovat projektipäälliköitä.

Projektipäälliköt kommunikoivat ja pitävät langat käsissään

Moduulirakennuksen hankintaprosessissa asiakkaan ensikontakti Adapteolla on monesti oman alueen myyjä. Nopeasti prosessiin mukaan hyppää kuitenkin projektipäällikkö, joka varmistaa prosessin sujuvuuden aivan alun palavereista valmiin rakennuksen luovutukseen.

Projektipäällikkö on myös henkilö, joka on asiakkaaseen yhteydessä koko prosessin ajan. Hän vastaa siitä, että kaikki sujuu suunnitellusti ja asiakas saa avaimet tilaamaansa rakennukseen sovitussa aikataulussa.

Olin ollut pitkään samalla alalla töissä, kunnes päätin hakea uusia haasteita. En tuntenut moduulirakentamisen alaa aiemmin, joten oli mielenkiintoista, ettei kyseessä ollut ihan perus rakentamista vaan erikoisempi ala.

Jirka Laukkanen
Projektipäällikkö, Adapteo Finland Oy

Projektipäälliköllä on työn alla aina useampi rakennusprojekti, joihin kuuluu niin hankkeiden suunnittelua kuin niiden etenemisen edistämistä. Projektipäälliköt ovat yhteydessä asiakkaisiin, urakoitsijoihin, yhteistyökumppaneihin sekä eri tiimeihin talon sisällä.

Adapteon projektipäälliköt tunnetaankin vankasta osaamisestaan rakennusprosessin kaikkiin vaiheisiin liittyen. Välillä tiukoista aikatauluista huolimatta kiire ei näy asiakkaalle päin, vaan työtä tehdään aina hymyissä suin.

Adapteon projektipäälliköt työn touhussa
Adapteon projektipäälliköillä ei hymy hyydy haastavissakaan tilanteissa. Kuvassa vasemmalla projektitiimin vetäjä Laura Ylä-Autio ja oikealla projektipäällikkö Jirka Laukkanen.

Adapteon projektipäällikkötiimin vetäjä Laura Ylä-Autio näkee haastavimpana elementtinä työssään välillä aikataulut. Etenkin sesonkiluonteisuuden tuottamat haasteet ja projektien kasaantuminen kesään vaativat projektipäälliköiltä joustoa ja tiukkaa asioiden hallintaa.

– Kuten monesti sanotaan, koko Suomi tuntuu pysähtyvän heinäkuussa kokonaan. Tämä tuottaa meille välillä haasteita, kun sidosryhmämme ovat lomalla heinäkuussa, mutta silloin on rakennusprojektiemme osalta kiireisintä aikaa, naurahtaa Ylä-Autio.

Parasta työssä ovat onnistumiset ja tyytyväiset asiakkaat

Adapteon projektipäällikön Jirka Laukkasen mukaan hänen työssään on parasta onnistumisen tunteet ja tyytyväiset asiakkaat.

– Kun asiakkaisiin on tiiviisti yhteydessä, syntyy molemminpuolinen luottamus. Ja palkitsevaa on nähdä, kun asiakas saa haluamansa tilat ja on niihin tyytyväinen, Laukkanen kertoo.

Projektitiimistä vastaava Laura Ylä-Autio vahvistaa myös, että ihmiset tekevät työstä palkitsevaa.

Työssä parasta on sen monipuolisuus ja että voi tuntea tekevänsä tärkeää työtä. Kun tilojen loppukäyttäjät ovat esimerkiksi nuoria päiväkotilaisia ja koululaisia, on palkitsevaa tietää, että he saavat käyttöönsä siistit ja terveelliset tilat.

Ja kyllähän myös kivat työkaverit ovat yksi työn parhaita puolia!

Laura Ylä-Autio
Head of Project, Adapteo Finland Oy
Adapteon projektipäälliköt vastaavat koko tilojen toimitusprosessista
Adapteon projektipäälliköillä on samaan aikaan monta asiaa hoidettavanaan. Kuvan etualalla vasemmalla projektipäällikkö Jon Kangas sekä suunnittelun päällikkö Aleksi Peltomaa. Oikealla Laura Ylä-Autio ja Jirka Laukkanen.

Moduulirakennuksen toimitusprosessi

1. Suunnittelu


Kun asiakas on tilannut Adapteolta rakennuksen, on vuorossa hankeneuvottelut, joissa kapula siirtyy myynniltä projektitiimille. Tässä vaiheessa projektiin liittyy vielä jonkin verran suunnittelua, esimerkiksi vastaako Adapteo myös tontin maanrakennustöistä vai haluaako asiakas käyttää omaa urakoitsijaansa.

2. Rakennuslupa


Projektipäälliköiden työpöydällä ovat myös rakennuslupa-asiat. Adapteo toimittaa rakennuslupahakemukseen tarvittavan materiaalin, mutta rakennusluvan hakija riippuu aina kohteesta. Adapteo voi hakea rakennusluvan asiakkaan puolesta valtakirjalla tai asiakas voi hakea luvan omatoimisesti.

3. Tilojen valmistelu


Kun lupa- ja suunnitteluasiat ovat kunnossa, alkaa itse tilojen työstäminen. Valmiista moduuleista valitaan rakennuksessa käytettävät kappaleet, ja ne työstetään tehtaalla mahdollisimman valmiiksi.

4. Kuljetus


Kun moduulien työstä on valmista, ne kuljetetaan työmaalle.

5. Tilojen kokoaminen


Paikan päällä tontilla Adapteo kokoaa tuoduista moduuleista valmiin rakennuksen.

6. Talotekniikan asennukset


Kokoamisen jälkeen vuorossa ovat sähkö- sekä LVI-työt ja -asennukset. Tämän vaiheen voi tehdä Adapteo, tai asiakas voi käyttää myös omaa urakoitsijaansa.

7. Kalustus


Kun talotekniikka on kunnossa, voi tilojen kalustus alkaa. Tilojen kiinto- ja irtokalusteet hankkii joko Adapteo tai asiakas itse. Kiintokalusteiden asennuksen voi hoitaa myös Adapteo tai asiakkaan oma urakoitsija.

8. Mittaukset ja katselmukset


Kun tilat ovat kalustukseltaankin valmiit, toiseksi viimeisenä etappina on vielä viimeiset mittaukset, säätötyöt ja viranomaiskatselmukset. Kun kaikki on kunnossa, rakennus saa tarvittavat käyttöönottoluvat ja tilat voidaan luovuttaa asiakkaalle.

9. Asiakkaan opastus


Tilojen luovutuksen yhteydessä asiakkaalle annetaan myös käyttöönotto-opastus tiloista, miten esimerkiksi käytetään ilmastointia ja mitä tehdä, jos lamppu palaa tai valaistus ei toimi.