Asiantuntija-artikkelit

Asiantuntija-artikkelit

Projektipäälliköt huolehtivat Adapteon tilojen toimitusprosessista

Adapteon moduulirakennuksen toimitus on monivaiheinen projekti. Projektia pitävät käsissään projektipäälliköt, jotka kulkevat myös asiakkaan rinnalla koko prosessin ajan.

Lue lisää

Asiantuntija-artikkelit

Adapteo mukana rakennusten hiilijalanjälkilaskurin testausvaiheessa

Rakennusala on yksi suurimmista kasvihuonekaasujen eli mm. hiilidioksidin, metaanin ja otsonin tuottajista Suomessa. Nykyinen tilanne on herättänyt Suomen päättäjät etsimään keinoja rakennusalan päästöjen pienentämiseksi. Ratkaisuksi kaavaillaan kansallista rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmän luomista eli kansankielisemmin hiilijalanjälkilaskuria.

Lue lisää

Asiantuntija-artikkelit

Rakentaminen kuluttaa luonnonvaroja ja tuottaa jätettä

Suomessa eniten luonnonvaroja kuluttava yksittäinen ala on rakentaminen. Perinteinen rakentaminen tuottaa myös miljoonia tonneja jätettä vuosittain. Lue, miksi moduulirakentaminen keventää tätä kuormaa!…

Lue lisää

Asiantuntija-artikkelit

Faktoja Adapteon tilamoduuleista

Kuinka suurta tilaa moduuleista voidaan rakentaa? Saako moduuleista monikerroksisen rakennuksen? Kuinka kauan asennus kestää? Lue faktoja Adapteon tilamoduuleista!…

Lue lisää

Asiantuntija-artikkelit

Väistötilat kunnalle hankitaan useamman tahon yhteistyönä

Kunnissa voi olla yhtäkkiä tilanne, jolloin koulu tai päiväkoti tarvitsee uutta tilaa nopeasti. Monesti uuden rakennuksen rakentaminen olisi liian hidasta ja kallista, jolloin vaihtoehdoksi voidaan valita siirtokelpoisten tilojen hankinta. Tutustu lisää, miten väistötilojen hankintaprosessi yleensä etenee kunnassa.

Lue lisää

Asiantuntija-artikkelit

Adapteon tiloissa liikutaan esteettömästi

Esteettömissä tiloissa on helppo liikkua myös apuvälineiden kanssa. Adapteon siirrettävät tilat saadaan aina esteettömiksi ja säädösten mukaisiksi.

Lue lisää

Asiantuntija-artikkelit

Valaistus vaikuttaa vireyteen ja oppimiseen

Valon määrä ja laatu vaikuttavat ihmisen vireyteen. Lue lisää valaistuksen vaikutuksista ja siitä, millainen valaistus Adapteon koulutiloissa on.

Lue lisää

Asiantuntija-artikkelit

Luokan kuiva sisäilma heikentää työtehoa

Luokkahuoneen liian kuiva sisäilma voi ärsyttää silmiä, kurkkua ja nenää, heikentää työtehoa ja johtaa poissaoloihin. Lue lisää kuivan sisäilman vaikutuksista koululaisiin!…

Lue lisää

Asiantuntija-artikkelit

Luokan lämpötilan laskeminen voi parantaa oppimistuloksia

Kun luokan lämpötila nousee yli 22 asteen, koululaisten hyvinvointi heikkenee. Lue, millaisia oireita korkea sisälämpötila voi aiheuttaa!…

Lue lisää

Asiantuntija-artikkelit

Melu heikentää koululaisten oppimistuloksia

Lapset häiriintyvät melusta enemmän kuin aikuiset. Tutkimustiedot osoittavatkin, että melualtistus heikentää lasten oppimistuloksia. Koululuokkien melua voi kuitenkin hallita muun muassa oikeilla materiaali- ja laitevalinnoilla.

Lue lisää